2020. decembertől 2021. márciusig


Eredeti cikk dátuma: 2021. március 1.
Eredeti cikk címe: Impact of COVID-19 vaccines on mortality in England December 2020 to March 2021
Eredeti cikk szerzői: Nick Andrews, Julia Stowe, Sharif Ismael, Laura Coughlan, Hester Allen, Mary Ramsay, Jamie Lopez Bernal
Eredeti cikk elérhetősége: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/977249/PHE_COVID-19_vaccine_impact_on_mortality_March.pdf
Eredeti cikk státusza: Közzétéve
Fordító(k): Béres-Deák Rita
Lektor(ok): Baricsa Anna
Nyelvi lektor(ok): Ladó Klára
Szerkesztő(k): Csornainé Nagy Ágnes, Szabó Edit

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!Tartalom

1. Háttér

2. Módszerek

3. Eredmények

4. Következtetések

Hivatkozások    

1.      Háttér

A COVID19 elleni oltást Angliában 2020. december 8-án kezdték, elsőként a Pfizer-BioNTech mRNS vakcinával. 2021. január 4-étől az Oxford-AstraZeneca vakcinát is bevették a programba.

Az oltás célcsoportjainak meghatározása a Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Egyesített Oltásügyi Bizottság) prioritásain alapult (1) , így elsőként az idősotthonok lakói és dolgozói, a 80 év fölöttiek valamint az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók kapták meg az oltást. Az oltási programot január közepén kiterjesztették a 70 év fölöttiekre, illetve az egyéb betegségeik miatt különösen veszélyeztetett csoportokra, februárban a 60 éves és az afölötti, márciusban az 50 éves és az afölötti korosztályra.

A vakcina bevezetésének idején (2021. január 6-tól) országos szintű általános kijárási korlátozást vezettek be: a lakosságot arra ösztönözték, hogy maradjon otthon, a nemlétfontosságú üzletek, a vendéglátó egységek és a közegészségügyi szolgáltatások bezártak, valamint az iskolák többsége is zárva tartott.

Valószínűsíthető, hogy a kijárási korlátozás és az oltási program egyaránt befolyásolta a COVID19-fertőzések és az azokból fakadó kórházi kezelések és halálozások számát, ezért nehéz felbecsülni, hogy a két intézkedés külön-külön milyen hatással járt.

Figyelembe véve a COVID19-nek betudható halálozások számát, valamint a valós körülmények között szerzett bizonyítékokat, a Public Health England (Angol Népegészségügyi Szolgálat) és a University of Warwick becslést készített a COVID19-vakcinák hatásosságáról, arról, hogy hány halálozást előzött meg a vakcina Angliában az oltási program kezdetétől 2021. március végéig.

2.      Módszerek

COVID19 miatti halálozásnak minősítettünk minden olyan halálesetet, amely a pozitív SARS-CoV-2-tesztet követő 28. napon belül következett be (2).

Az oltások napi halálozásokra gyakorolt hatását úgy becsültük fel, hogy a vakcina halálozással szembeni hatékonyságát megszoroztuk az oltási lefedettséggel. Ezután a nyilvántartott haláleseteket elosztottuk a napi halálozásokra gyakorolt hatással, így megkaptuk, hogy hány haláleset történt volna az oltás nélkül. 

A vakcinák halálozással szembeni hatékonyságát a PHE becsléseire alapoztuk azt illetően, hogy a vakcina milyen mértékben hatásos a tünetes megbetegedés kialakulása (58%) és a fertőzés miatti elhalálozás (54%) ellen, ami összesítve 81%-os védelmet jelent az elhalálozással szemben (3). Figyelembe véve az oltás után megjelenő immunválaszhoz szükséges időt és ehhez meghatározva a mortalitási végpontot, feltételeztük, hogy az oltás után 31 nappal figyelhető meg a vakcina hatása a halálozásra (3, 4). Például a 80 éves és az afölötti korosztály oltási lefedettsége január 19-én 64,9% volt, amelynek hatása a február 19-i halálozási számokban mutatkozott meg.

A kalkulációt külön végeztük el a 60-69 éves, a 70-79 éves, valamint a 80 évnél idősebb korosztályra. A teljes végeredményt 2021. március 31-ig minden napra, mindhárom korcsoportra halmozottan számoltuk.

3.      Eredmények

Az 1. megközelítés alapján az oltási lefedettséget, a tényleges halálozások számát és a várható halálozások számát az 1. ábrán mutatjuk be. Becsléseink szerint 2021. március végéig a 80 éves és az afölötti korosztályban 9100, a 70-79 éves korosztályban 1200, a 60-69 éves korosztályban 100 halálozást előzött meg az oltás, ami összesen 10 400 halálozás a 60 éves és az afölötti korosztályban.

1. ábra. A COVID19 okozta tényleges napi halálozások száma és az oltás nélkül várható halálozások száma a 60 éves és az afölötti korosztályban visszamenőleges számításokat alkalmazva

4.      Következtetések

Becsléseink szerint a COVID19 oltási program 2021. március végéig 10 400 halálozást előzött meg.

Elemzésünk a vakcinák halálozásra gyakorolt közvetlen hatásán alapul. Egyre több bizonyíték van arra, hogy mindkét Angliában használatos vakcina megelőzi a fertőzést és az átvitelt. Az oltási program közvetett hatásait ebben az elemzésben nem vizsgáltuk, így a 10 400-as számmal valószínűleg alábecsültük a megelőzött halálozások számát. 

Eredményeink további bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a COVID19 oltási program már most jelentős hatást gyakorol a súlyos COVID19-megbetegedésekre Angliában, az országos szintű kijárási korlátozás hatásain felül. Emellett ezen vakcinák valódi értéke abban rejlik, hogy a COVID19-járvány esetleges újabb hulláma esetén hány halálozást előznek majd meg az Egyesült Királyságban.

Hivatkozások

1.   JCVI. Priority groups for coronavirus (COVID-19) vaccination: advice from the JCVI, 30 December 2020. 30 December 2020. [Cited: 19 March 2021].

2.   Technical summary: Public Health England data series on deaths in people with COVID-19. 12 August 2020. [Cited: 19 March 2021.]

3.   England, Public Health. PHE monitoring of the early impact and effectiveness of COVID-19 vaccination in England, March 2021. 17 March 2021.

4.   The impact of social and physical distancing measures on COVID-19 activity in England: findings from a multi-tiered surveillance system. Bernal Jamie Lopez, Sinnathamby Mary A, Elgohari Suzanne, Zhao Hongxin, Obi Chinelo, Coughlan Laura, Lampos Vasileios, Simmons Ruth, Tessier Elise, Campbell Helen, McDonald Suzanna, Ellis Joanna, Hughes Helen, Smith Gillian, Joy Mark, Tripathy Manasa, Byf. 11, s.l. : Eurosurveillance, 2021, Vol. 26.

5.   Predictions of COVID-19 dynamics in the UK: Short-term forecasting and analysis of potential exit strategies. Keeling MJ, Hill EM, Gorsich EE, Penman B, Guyver-Fletcher G, et al. 1, s.l. : PLOS Computational Biology, 2021, Vol. 17.

6.   Vaccination and non-pharmaceutical interventions for COVID-19: a mathematical modelling study. Sam Moore, Edward M Hill, Mike J Tildesley, Louise Dyson, Matt J Keeling. s.l. : The Lancet ID

7.   Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England. Jamie Lopez Bernal, Nick Andrews, Charlotte Gower, Julia Stowe, Chris Robertson, Elise Tessier, Ruth Simmons, Simon Cottrell, Richard Roberts, Mark O’Doherty, Kevin Brown, Claire Cameron, Diane Stockton, Jim McMenamin, Mary Ramsay

A Public Health England (Angol Népegészségügyi Szolgálat)

A Public Health England célja, hogy megőrizze és javítsa a nemzet egészségi állapotát és jóllétét, illetve csökkentse az egészségi állapottal kapcsolatos egyenlőtlenségeket. Ennek érdekében világszínvonalú tudományos, kutatói, tudás- és intelligenciafejlesztő, érdekérvényesítő tevékenységet folytatunk, partnerségeket építünk és közegészségügyi szakszolgáltatásokat nyújtunk. Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium végrehajtó ügynöksége vagyunk, egy autonóm működésű szolgáltató szervezet. Bizonyítékokon alapuló szakmai, tudományos és szolgáltatói szakértelmet és támogatást nyújtunk a kormány, az önkormányzatok, a National Health Service (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat), a parlament, a gazdasági szervezetek és a nyilvánosság számára.

 Public Health England

Wellington House

133-155 Waterloo Road

London SE1 8UG

Tel: 020 7654 8000

Weboldal: www.gov.uk/phe

Twitter: @PHE_uk

Facebook: www.facebook.com/PublicHealthEngland

© Crown Copyright 2021