Eredeti cikk dátuma: 2020. december 11.
Eredeti cikk címe: Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public health crises
Eredeti cikk szerzői: WHO Team – Health promotion, WHO Headquarters (HQ)
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467
Eredeti cikk státusza: megjelent, frissítve
Fordító(k): Béres-Deák Rita, dr. Szilassy Tekla
Lektor(ok): -
Nyelvi lektor(ok): Ladó Klára, Papp Eszter PhD.
Szerkesztő(k): Vinkovits Mária

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!Tartalom

Rövidítések

1.            Bevezetés

1.1.        Háttér

1.2.        Cél, hatókör és a megcélzott felhasználók

1.3.        Az ellenőrzőlista kidolgozásának módszertana

1.4.        Megfontolások az iskolák újranyitásához

2.            Többszintű koordináció

2.1.        Szerkezet

3.            Szükséges teendők

3.1.        Országos szintű teendők (8 teendő)

3.2.        Teendők helyi szinten (9 teendő)

3.3.        Teendők az iskola szintjén (21 teendő)

Hivatkozások

Köszönetnyilvánítás

Jognyilatkozat

Melléklet: Útmutató és források

Rövidítések

COVID19Koronavírus-betegség
IFRCA Vöröskereszt és a Vörös Félhold társaságok Nemzetközi Szövetsége
OMOktatási Minisztérium
EMEgészségügyi Minisztérium
MHKMenstruációs higiénia kezelése
MEPTMentális egészség és pszichoszociális támogatás
KSZIKözegészségügyi és szociális intézkedések
EVFEgyéni védőfelszerelés
FFCFenntartható fejlődési cél
SZMESzabványos működési eljárás
TICSTámogató iskolai csoport
UNESCOEgyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
UNICEFEgyesült Nemzetek Gyermekalapja
ENSZEgyesült Nemzetek Szervezete
WASHvíz, közegészségügy és higiénia
WHOEgészségügyi Világszervezet
WFPÉlelmezési Világprogram

1. Bevezetés

1.1 Háttér

A koronavírus-világjárvány (COVID19) idején az elhúzódó iskolabezárások visszafordíthatják az oktatási eredményeket, korlátozva a gyermekek oktatási és szakmai lehetőségeit, valamint társadalmi és érzelmi interakcióikat és fejlődésüket. Minél hosszabb ideig marad egy diák távol az iskolától, annál nagyobb a lemorzsolódás kockázata.1 2 3 Ezenkívül az iskolába nem járó diákok – és különösen a lányok – fokozottan veszélyeztetettek (pl. nagyobb arányban lesznek erőszak és kizsákmányolás, gyermekházasság és kamaszkori terhesség áldozatai).1,2,3 Továbbá az elhúzódó iskolabezárások megszakítják és megzavarják az alapvető iskolai szolgáltatásokhoz, például az iskolai étkeztetéshez és táplálkozási programokhoz, az immunizáláshoz, valamint a mentális és a pszichoszociális támogatáshoz (MEPT) való hozzáférést.1,2 Ahogy a COVID19-válság egyre jobban elhúzódik, egyre fontosabb megbizonyosodni arról, hogy az érintett felek megfelelő mechanizmusokkal és képességekkel rendelkeznek a kialakuló helyi helyzetek kezeléséhez (1. kiemelt rész).

Az egyes országok rendelkezésre álló adatai és a legutóbbi tanulmányok alapján a 18 év alatti gyermekek a bejelentett esetek mintegy 8,5%-át teszik ki. Ezen kívül ebben a korcsoportban kevesebb halálesetet jelentettek más korosztályokhoz képest. Továbbá a gyermekek fertőzései általában enyhe betegséget okoznak, bár a COVID19 okozta súlyos betegségek ritkák a 18 év alattiak körében. Néhány súlyos esetről azonban beszámoltak, és egyes források szerint a már fennálló betegségek a súlyos betegség rizikófaktorai lehetnek és hozzájárulhatnak a gyermekek intenzív osztályra (ITO) való felvételéhez.4

A jelenlegi ellenőrzőlista az Ügynökségek Közti Állandó Bizottság javaslatának tekintendő, mint az Ideiglenes útmutató a COVID19 megelőzéséhez és ellenőrzéséhez az iskolákban 5 és Keretrendszer az iskolák újranyitásához.6

1. kiemelt rész
A közegészségügyi és szociális intézkedések (KSZI) bevezetéséről, adaptálásáról vagy megszüntetéséről, vagy az egészségügyi rendszer kapacitásának növeléséről szóló döntésnek a COVID19 terjedési szintjének, az egészségügyi rendszer reagálóképességének és egyéb összefüggő tényezők elemzésén kell alapulnia. Ezen tényezők együttes helyzetértékelése alapján szituációs szintet kell rendelni egy földrajzi területhez, hogy tájékozódjanak, szükséges-e a KSZI változtatása és ha igen, hogyan. Lásd WHO ideiglenes útmutató a közegészségügyi és szociális intézkedések végrehajtásának és módosításának megfontolásairól  COVID19-cel összefüggésében (2020. november 4.).

1.2 Cél, hatókör és megcélzott felhasználók

Ennek az ellenőrzőlistának az a célja, hogy javítsa a közelmúltban frissített, Az iskolai népegészségügyi intézkedések megfontolásai a COVID19-cel kapcsolatban c. közegészségügyi intézkedések betartását és az együttműködést (lásd a Mellékletet), különös tekintettel az oktatási intézményekben és a korlátozott forrásokkal rendelkező iskolákba járó 18 év alatti gyermekekre. Az ellenőrzőlista az egészséget támogató iskolák alapelveinek és megközelítéseinek megfelelően készült.7,8 Kiemeli a többszintű koordinációt (azaz nemzeti, helyi és iskolai szinten), valamint a részvételen alapuló és közösen tervezett megközelítéseket a különböző érdekeltek (pl. az iskolai személyzet, a tanárok, a diákok és a szülők) között. Ennek a megközelítésnek a célja a közegészségügyi és szociális intézkedéseknek való megfelelés optimalizálása a társadalmi és kulturális összefüggések alapján, ahogy azt leírja a Megfontolások a közegészségügyi és szociális intézkedések végrehajtásáról és módosításáról a COVID19-cel összefüggésében.

Az ellenőrzőlista összhangban van a WHO meglévő, COVID19-hez kapcsolódó irányelveivel, azokra épül9,10,11,12 és a következő védőintézkedések köré szerveződik: 1) kézhigiéné és légúti etikett; 2) fizikai távolságtartás; 3) maszkok használata az iskolákban; 4) a környezet tisztítása és szellőztetés; és 5) az összes tünetes ember elkülönítésére vonatkozó eljárások tiszteletben tartása.

Az ellenőrzőlista célja, hogy támogassa a szakpolitikai döntéshozókat, az oktatási és egészségügyi szektor alkalmazottait és tisztviselőit, a helyi hatóságokat, az iskolák igazgatóit/vezetőit és adminisztrátorait, a tanári szakszervezeteket, a közösség vezetőit, az iskola alkalmazottait, a tanárokat, a szülőket és a gondozókat.

1.3 Az ellenőrzőlista kidolgozásának módszertana

Az ellenőrzőlista kidolgozása során a gyermekek és a fiatalok egészségével, egészségfejlesztéssel, oktatással és vészhelyzetekkel foglalkozó szakemberek – a WHO, az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF), az Élelmezési Világprogram (WFP), az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO), a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), az Indianai Egyetem, a New York-i Egyetem, a Save the Children, nemzetközi iskolai egészségügyi hálózatok, köztük a FRESH hálózat, a School Health Europe hálózat (SHE) és az Education International szakemberei – közösen áttekintették a rendelkezésre álló ajánlásokat, valamint az országok válaszait az iskolák újranyitásáról és a COVID19 újraterjedéséről a jelenlegi járványhelyzetben. A véglegesítést megelőzően az ellenőrzőlistát a WHO, az UNICEF, a WFP és az UNESCO technikai egységei, valamint egy multidiszciplináris, külső szakértőkből álló csoport, köztük tanárok is felülvizsgálták. Mivel nincsenek megalapozott tudományos bizonyítékok arról, hogy a diákok és az alkalmazottak betartják-e az iskolákban ajánlott intézkedéseket, a munkacsoport tagjai közötti szakértői konszenzus adta az ellenőrzőlista alapját.

1.4 Megfontolások az iskolák újranyitásához

Országos és helyi önkormányzati irányítással a biztonságos működés és a tanulási feltételek garantálására irányuló intézkedések segítenek minimalizálni és megelőzni a súlyos akut légzési szindrómát okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) terjedését az iskolai közösségek között. Az iskola bezárását követő újranyitás időzítése és megközelítése egyszerre összetett és érzékeny probléma. Ezt a döntést az adatoknak és a meglévő biztonságossági intézkedéseknek, valamint a diákok, a szülők, a gondozók és a tanárok aggályainak figyelembevételével kell meghozni.

A közegészségügyi intézkedések fokozottabb betartását befolyásolja az érintett érdekeltek – pl. diákok, szülők, gondozók – aktív részvétele az életüket, családjukat, biztonságukat és oktatásukat érintő döntésekben. A diákok erős szövetségesek lehetnek az erőfeszítések és az üzenetek megerősítésében vagy terjesztésében.

Amint azt a WHO/UNESCO/UNICEF/Világbank/WFP ismerteti itt: „Keretrendszer az iskolák újranyitásához” és „A közegészségügyi és szociális intézkedések módosításának megfontolásai a COVID19-cel összefüggésében”, az ideiglenes bezárást követő újranyitási döntéseknek a kontextusfüggő kockázatok és előnyök helyzetértékelésén és elemzésén kell alapulniuk. Az ilyen döntéseket a diákok érdekeinek és a közegészségügyi szempontoknak megfelelően kell meghozni, ideértve az egészségügyi szakértők és az epidemiológusok tanácsait is. A keretrendszer hat dimenziót emel ki, amelyeket figyelembe kell venni az iskolák újranyitásának megtervezésekor, nevezetesen: szabályozás, finanszírozás, biztonságos üzemeltetés, tanulás, a háttérbe szorultak elérése, jóllét és védelem.

Az iskolák biztonságos újranyitását célzó minden tervnek és intézkedésnek az egyenlőtlenségek csökkentésére, az oktatási feltételek és az egészségügyi eredmények javítására kell irányulnia a legkiszolgáltatottabbak és a kiközösített tanulók számára (Lásd alább: Példák a sérülékeny és/vagy háttérbe szorult diákokra listája). E cél elérése érdekében az iskolába visszatérési kampányoknak diverzifikált kommunikációt és a tájékoztatást kell alkalmazniuk, különös tekintettel a sérülékeny gyermekekre, beleértve a fogyatékossággal élő vagy speciális tanulási igényű gyermekeket is.13

Ezenkívül számolniuk kell a dolgozók és a tanárok szükségleteivel, beleértve azokat a fogyatékossággal vagy társbetegségekkel élőket is, akiknél nagyobb annak kockázata, hogy a SARS-CoV-2-fertőzés súlyos megbetegedést okoz. Az iskolákkal kapcsolatos szakpolitikák és programok szempontjából kulcsfontosságú, hogy figyelembe vegyék a kihívásokat, amelyekkel a legkiszolgáltatottabbak és a leginkább háttérbe szorultak szembesülnek az oktatás és az egészségügy szolgáltatásaihoz való hozzáférésben.14

Példák a sérülékeny és/vagy háttérbe szorult diákokra:

 • Kisebbségek
 • Serdülő lányok
 • Bevándorlók, lakóhelyüket elhagyni kényszerült gyermekek vagy menekültek
 • Fogyatékossággal élő gyermekek
 • Nevelőintézetben élő gyermekek
 • Szegénységben élő gyermekek
 • Konfliktusok és más elhúzódó válságok által érintett országokban élő gyermekek
 • Túlzsúfolt lakókörnyezetben élő gyermekek
 • Illegálisan foglalt területeken, nyomornegyedekben élő gyermekek
 • Árvák
 • Háztartást vezető gyermekek
 • Szülőiktől/gondozóiktól elszakított gyermekek
 • Iskolába nem járó gyermekek

2. Többszintű koordináció

A meghozott intézkedések sikeres végrehajtása a védőintézkedések betartásának szintjétől függ, ahogy azt Az iskolai népegészségügyi intézkedések megfontolásai a COVID19-cel kapcsolatban vázolja. A legfontosabb érintett helyi érdekelt felek bevonásával várhatóan ezek az intézkedések nemcsak a kontextusba kerülnek, hanem a helyi felelősségvállalás és fenntarthatóság biztosításában is segítenek. Ily módon az ellenőrzőlista célja, hogy a 18 év alatti gyermekeket célzó, a COVID19-hez kapcsolódó közegészségügyi és szociális intézkedéseknek való megfelelést és azok betartását javítsa.15 Egy részvételen alapuló, a fő érdekelt feleket bevonó, közösen kidolgozott megközelítéssel a felvázolt teendők elősegítik a válaszkészséget és fenntartják a társadalmi és kulturális kontextuson alapuló intézkedések elfogadását.

2.1 Szerkezet

Az ellenőrzőlista 38 alapvető teendőt tartalmaz az iskolák biztonságosabb újranyitásához és a COVID19 lehetséges újbóli terjedésére való felkészüléshez. Ezek az intézkedések megosztják a döntéshozók és az érdekeltek felelősségét országos, helyi és iskolai szinten. A teendők kölcsönösen támogatják egymást, és minden szinten időbeli összehangolást igényelnek (lásd 1. ábra).16

1. ábra. Többszintű koordináció az iskolákban a COVID19-re válaszul

3. Szükséges teendők

Fontos megjegyezni, hogy az iskolák újranyitási szakaszaiban többszöri bezárásra, részleges bezárásra és újranyitásra is szükség lehet az adott közigazgatási és járványügyi egységen (pl. körzet vagy alkörzet) belül a SARS-CoV-2 terjedésének fennálló intenzitásától, valamint az ország, a település és/vagy a közösség általános népegészségügyi helyzetétől függően.17 Az iskolák újranyitására vonatkozó intézkedések célja az iskolába való visszatérést lehetővé tevő, nyomon követhető és fenntartható intézkedések végrehajtásának támogatása, hogy az iskola méltányos és magas színvonalú oktatást biztosítson, miközben védi a diákok egészségét és jóllétét.

A COVID19 újbóli terjedésére való felkészülés célja az iskolák támogatása és felkészítése, hogy terveket és protokollokat dolgozzanak ki a folyamatos oktatáshoz, biztosítva a képzést a járvány esetleges újraterjedése esetén, amennyiben a nemzeti és/vagy helyi hatóságok az iskola bezárása mellett döntenek. Ebben az összefüggésben az „újbóli terjedés” a SARS-CoV-2-fertőzések és/vagy a COVID19-cel kapcsolatos betegségek vagy kórházi kezelések előfordulásának növekedését jelenti a járvány időszakos enyhülését vagy szünetelését követően. Ez előfordulhat például az emberek mozgását vagy a társas kapcsolatokat korlátozó intézkedések lazítása után, ami a világjárvány újabb hullámait eredményezheti.

Az egyes országokban eltérő kormányzási és politikai döntéshozatali szabályok vannak. Bár az ilyen jellegű döntések általában országos szinten születnek, bizonyos helyeken decentralizálják vagy átruházzák őket például az önkormányzatokra vagy a helyi hatóságokra. Ebben az esetben az intézkedéseknek meg kell felelniük a helyi szervek követelményeinek. A helyi intézkedések kialakításához a régióknak és a településeknek megfelelő önállóságot vagy rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy a rendelkezésre álló információk, erőforrások, kapacitások és szükségletek alapján gyorsan reagálva dönthessenek.

Megjegyzendő továbbá, hogy az intézkedéseket a védekezés bármely szakaszában meg lehet hozni. Az ellenőrzőlistában szereplő intézkedéseknek nem célja egy egységes vagy „mindent vagy semmit” megközelítést sugallni. A felhasználókat arra kérjük, hogy folyamatosan adaptálják az ellenőrzőlistát és a konkrét intézkedéseket ‒ vagy azok kombinációit ‒ a változó helyi epidemiológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális összefüggéseknek megfelelően.

3.1 Országos szintű teendők (nyolc teendő)

Az Oktatási Minisztérium (OM) és az Egészségügyi Minisztérium (EM) országos intézkedéseinek kell irányítaniuk az iskolai szintű beavatkozásokat. A javasolt intézkedéseket a megvalósíthatóság alapján kell végrehajtani, és hozzá kell igazítani a sajátos országos kontextushoz és irányítási rendszerekhez.

ezajo_1

3.2 Teendők helyi szinten (kilenc teendő)

Több érdekelt fél közötti koordinációval megvalósított teendők, ideértve az önkormányzatok és a helyi oktatási igazgatóságok nyújtotta támogatást az iskolai szintű erőfeszítésekhez a védőintézkedések végrehajtására és fenntartására. A javasolt intézkedéseket a megvalósíthatóság alapján kell végrehajtani, és hozzá kell igazítani a sajátos helyi kontextushoz.

ezajo_2

18 Legalább gumikesztyű, vízhatlan köpeny és zárt cipő az ajánlott egyéni védőfelszerelés. A használt vegyszerek vagy a fröccsenésveszély miatt esetleg szemvédő vagy orvosi maszk is szükséges lehet. (További információért lásd: https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19, accessed 7 December 2020).

3.3 Teendők az iskola szintjén (21 teendő)

Az intézkedéseket az iskolák vezetőinek közös tervezéssel és részvételen alapuló megközelítések alkalmazásával kell végrehajtaniuk. A javasolt intézkedéseket a megvalósíthatóság alapján kell végrehajtani, és hozzá kell igazítani az egyes iskolák kontextusához.

3.-tablazat-1

3.-tablazat-2

3.-tablazat-3-2

3.-tablazat-4

Hivatkozások

 1. Adverse consequences of school closures. Paris: UNESCO; 2020 (https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/consequences, accessed 7 December 2020).
 2. Framework for reopening schools. UNESCO; UNICEF; World Bank; WFP; April 2020 (https://www.gcedclearinghouse.org/resources/framework-reopening-schools-april-2020, accessed 7 December 2020).
 3. The COVID-19 pandemic: shocks to education and policy. World Bank Policy Note. Washington (DC): The World Bank; 2020 (https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33696, accessed 7 December 2020).
 4. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/334294, accessed 7 December 2020).
 5. Interim guidance for COVID-19 prevention and control in schools. Inter-Agency Standing Committee; 2020 (https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-jointly-developed-ifrc-unicef- and, accessed 7 December 2020).
 6. Framework for reopening schools. UNESCO; UNICEF; World Bank; WFP; April 2020 (https://www.gcedclearinghouse.org/resources/framework-reopening-schools-april-2020, accessed 7 December 2020).
 7. What is a health promoting school? Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/, accessed 7 December 2020).
 8. Information Series on School Health. Geneva: World Health Organization (https://www.who.int/school_youth_health/resources/ information_series/en/, accessed 7 December 2020).
 9. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/334294, accessed 7 December 2020).
 10. Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; August 2020 (WHO Advice on the use of masks for children in the context of COVID-19, accessed 6 December 2020).
 11. Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (Interim guidance). Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275007/retrieve, accessed 6 December 2020).
 12. Interim guidance for COVID-19 prevention and control in schools. Inter-Agency Standing Committee; 2020 (https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-covid-19-prevention-and-control-schools-jointly-developed-ifrc-unicef-and, accessed 7 December 2020).
 13. Return to school. Guidance Note No. 5. New York (NY): Inter-agency Network for Education in Emergencies; 2020 (https://inee.org/resources/guidance-note-5-return-school, accessed 7 December 2020).
 14. Return to school. Guidance Note No. 5. INEE; 2020 (https://inee.org/resources/guidance-note-5-return-school, accessed 7 December 2020).
 15. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 (https:// apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275007/retrieve, accessed 7 December 2020).
 16. A döntéshozói szintek között országonként eltérő lehet a felelősség megoszlása, ezt mindig hozzá kell igazítani az országos és helyi viszonyokhoz.
 17. Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275007/retrieve, accessed 7 December 2020

Köszönetnyilvánítás

„Az iskolák újranyitását támogató ellenőrzőlista, amely segít felkészülni a Covid19 újbóli terjedésére vagy hasonló közegészségügyi krízisekre csapatmunka eredménye, amelyben részt vett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségtámogatási osztálya Rudiger Krech vezetésével, illetve szakmai útmutatást adott Faten Ben Abdelaziz, Yasmine Anwar, Mervat Nessiem és Marc Ho a WHO egészségbiztonsági készültségi osztályáról, együttműködésben Christopher Castle-lal, Yong Feng Liuval and Emilie Sidanerrel az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetétől (UNESCO) és Michele Dourával a Világélelmezési Programtól (WFP). Külön köszönet illeti Linda Jonest, Jerome Pfaffmannt és Deepika Sharmát az ENSZ Gyermekalapjától (UNICEF).

A dokumentumban szereplő útmutatásokat a levont tanulságok és az újonnan felmerülő bizonyítékok alapján frissítjük.

Külön köszönet illeti az egészségfejlesztést segítő iskolák szakértő munkacsoportjának tagjait figyelmes bírálatukért és az útmutató kidolgozásához nyújtott értékes hozzájárulásukért, beleértve az alábbi személyeket:

Habib Benzian (New York University, USA)

Goof Buijs (az UNESCO Globális Egészségügyi és Oktatási Bizottságának elnöke)

Lloyd Kolbe (Indiana University, USA)

Doug McCall (International School Health Network)

Madeleine Kennedy-Macfoy (Education International)

Bella Elisabeth Monse (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, Fülöp-szigetek)

Dennis Sinyolo (Education International)

Mohini Venkatesh (Save the Children)

Antonia Wulff (Education International).

További hozzájárulásokat kaptunk az alábbi személyektől: Valentina Baltag és David Ross (WHO Anya-, Csecsemő-, Gyermek- és Kamaszegészségügyi és Öregedési Osztály); Abdi Abdul Rahman és Olivier Le Polain (WHO Egészségügyi Vészhelyzet, Tájékoztató és Kockázatfelmérő Osztály); Rosamund Lewis (WHO Új Betegségek és Zoonózisok Osztály); Peter Phori (WHO Afrikai Regionális Iroda); Gerry Eijkemans (WHO Amerikai Regionális Iroda/Pan American Health Organization); Samar Elfeky (WHO Kelet-Mediterrán Regionális Iroda); Suvajee Good (WHO Délkelet-Ázsiai Regionális Iroda); Riitta Hamalainen (WHO Nyugat-Csendes-Óceáni Regionális Iroda); Irene Amongin (UNICEF); Arushi Singh, Tigran Yepoyan, Joanna Herat (UNESCO); Nicola Gray (az UNESCO Globális Egészségügyi és Oktatási Bizottságának elnöke); Leonora MacEwen, Suzanne Grant-Lewis és Thalia Seguin (UNESCO Nemzetközi Oktatástervezési Intézete); Ulla Pedersen (Schools for Health in Europe); and Martin Weber (Gyermek-és Ifjúságegészségügyi Program programvezető, Európai Unió/Gyermek- és Ifjúságegészségügy).

További hozzájárulásokat kaptunk az UNICEF stábjától.

Egészségügyi Világszervezet, 2020.

Bizonyos jogok fenntartva. A dokumentum elérhető: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

A Creative Commons licensz keretében a dokumentumot bárki szabadon lemásolhatja, terjesztheti és felhasználhatja nem kereskedelmi célokra, a megfelelő hivatkozás feltüntetésével (lásd alább). A dokumentum felhasználásakor semmiképpen sem szabad azt sugallni, hogy a WHO bármely konkrét szervezetet, terméket vagy szolgáltatást támogatna. A WHO logó használata nem megengedett. Csak azok adaptálhatják ezt a dokumentumot, akik ugyanilyen vagy ezzel egyenértékű Creative Commons licensszel rendelkeznek. A dokumentum fordításakor jogi nyilatkozatot kell tenni az alábbiakban javasolt hivatkozással: „Ezt a fordítást nem az Egészségügyi Világszervezet (WHO) készítette. A WHO nem vállal felelősséget a fordítás tartalmáért vagy pontosságáért. Az eredeti angol nyelvű szöveg tekintendő az eredeti és kötelező érvényű dokumentumnak.”

A licensszel kapcsolatos jogvitákban történő mediációt a Szellemi Tulajdon Világszervezete mediációs szabályainak megfelelően kell lefolytatni (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules)

Javasolt hivatkozás: Az iskolák újranyitását támogató ellenőrzőlista, amely segít felkészülni a Covid19 újbóli terjedésére vagy hasonló közegészségügyi krízisekre Genf: Egészségügyi Világszervezet, 2020. Licensz: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

A kiadvány katalogizálására vonatkozó adatok: A CIP adatok elérhetők a http://apps.who.int/iris linken.

Eladás, jogok és licensz: A WHO kiadványainak megvásárlásáért kattintson ide: http://apps.who.int/bookorders. A kereskedelmi célokra való felhasználás kérhető, illetve a jogokra és licenszre vonatkozó kérdések feltehetők az alábbi linken: http://www.who.int/about/licensing.

Harmadik féltől származó anyagok: Aki ebből a kiadványból olyan anyagokat kíván felhasználni, amelyeket harmadik fél készítette (például táblázatok, ábrák vagy képek), annak saját felelőssége kideríteni, hogy ezen anyagok újrafelhasználása engedélyhez kötött-e, illetve szükséges-e engedélyt kérni a szerzői jogok tulajdonosától. A harmadik fél tulajdonában levő anyagokra vonatkozó szerzői jogok megszegése a felhasználó felelőssége.

Általános jognyilatkozatok: A kiadványban szereplő megjelölések és az anyag bemutatása semmiképpen nem tekintendő véleménynyilvánításnak a WHO részéről bármely ország, régió, város vagy terület vagy annak hatóságai jogi státuszát vagy határait illetően. A térképeken pontozott vagy szaggatott vonallal jelöljük azokat a hozzávetőleges határokat, amelyeket illetően még nincs teljes megegyezés.

Amennyiben konkrét cégek vagy gyártók termékeit említjük, nem jelenti azt, hogy a WHO ezeket ajánlja vagy támogatja olyan hasonló termékekkel szemben, amelyeket a szöveg nem említ. A hibáktól és kihagyásoktól eltekintve a szabadalmazott termékek neveit nagybetűvel kezdjük.

A WHO minden észszerű óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy ellenőrizze a kiadványban szereplő információkat. Ennek ellenére a kiadvány terjesztésével semmilyen explicit vagy implicit garanciát nem vállal. Az anyag értelmezésének és felhasználásának felelőssége az olvasót terheli. A WHO semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a kiadvány használatából származó károkért.

Tervezés és elrendezés: Geneve Design

Melléklet: Útmutató és források

Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; August 2020 (WHO Advice on the use of masks for children in the context of COVID-19, accessed 6 December 2020).

COVID-19 response – health, safety and resurgence protocols. Ensuring safe school reopening, operation and resurgence planning, Version 1. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; September 2020 (https://en.unesco.org/sites/default/files/unes- co-covid-19-health_safety-resurgence-protocols.pdf, accessed 6 December 2020).

Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: annex to considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19, 14 September 2020 Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/334294, accessed 6 December 2020).

Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 (Interim guidance). Geneva: World Health Organization, April 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275007/retrieve, accessed 6 December 2020)

Strengthening preparedness for COVID-19 in cities and urban settings: interim guidance for local authorities. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275991/retrieve, accessed 6 December 2020).

Framework for reopening schools. UNESCO, UNICEF, WFP, World Bank; April 2020. (Available in English, French, Arabic, Spanish, Portuguese and Chinese) (https://www.wfp.org/publications/framework-reopening-schools-report-unesco-unicef- world-bank-and-world-food-programme, accessed 6 December 2020).

EI guidance on reopening schools and education institutions. Brussels: Education International; 2020 (https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_covid-19_eischoolreopening_en?- fr=sZWQ3NTEyNTQ2OTY, accessed 6 December 2020).

Risk Communication and Community Engagement (RCCE) Action Plan Guidance: COVID-19 preparedness and response. Geneva: WHO, UNICEF, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC); 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/ covid19-rcce-guidance-final-brand.pdf, accessed 6 December 2020).

Role of community engagement in situations of extensive community transmission of COVID-19. Interim guidance. Geneva: World Health Organization; 5 May 2020 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332172/WPR-DSE-2020-016-eng.pdf, accessed 6 December 2020).

Social stigma associated with COVID-19. A guide to preventing and addressing social stigma. Geneva: WHO, UNICEF, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC); 24 February 2020 (https://www.who.int/docs/default-source/epi-win/stig- ma/covid19-stigma-guide.pdf, accessed 6 December 2020)

Crisis-sensitive educational planning. Issue Note No. 2.4 – April 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; April 2020 (https://unesdoc.unesco.org/ ark:/48223/pf0000373272/PDF/373272eng.pdf.multi, accessed 6 December 2020).

Distance learning strategies in response to COVID-19 school closures. Issue Note No. 2.1 – April 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2020 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373305/PDF/373305eng.pdf.multi, accessed 6 December 2020).

School reopening. Issue Note No. 7.1 – April 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2020 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000373275, accessed 6 December 2020).

School reopening: ensuring learning continuity. Issue Note No.7.3 – June 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2020 (https://unesdoc.unes- co.org/ark:/48223/pf0000373610/PDF/373610eng.pdf.multi, accessed 6 December 2020)-

Supporting teachers and education personnel during times of crisis. Issue Note No. 2.2 – April 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2020 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373338/PDF/373338eng.pdf.multi, accessed 6 December 2020).

Addressing the gender dimension of school closures. Issue Note No. 3.1 – August 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2020 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373379/PDF/373379eng.pdf.multi, accessed 6 December 2020).

COVID-19 crisis and curriculum: sustaining quality outcomes in the context of remote learning. Issue Note No. 4.2 – April 2020. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 2020 (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373273/PD- F/373273eng.pdf.multi, accessed 6 December 2020).

Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19. Interim guidance. Geneva: World Health Organization; May 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277966/retrieve, accessed 6 December 2020).

Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus. Interim guidance. Geneva: World Health Organization and United Nations Children’s Fund; April 2020 (https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275547/retrieve, accessed 6 December 2020).

10 Immediate WASH in Schools (WinS) actions for school heads to manage the response to COVID-19. (Several languages available). Eschborn: WASH in Schools Network; 2020 (https://www.susana.org/en/knowledge-hub/resources-and-publications/library/details/3855, accessed 6 December 2020).

COVID-19 Emergency Preparedness and Response: WASH and infection prevention and control measures in schools. New York (NY): United Nations Children’s Fund; March 2020 (https://www.unicef.org/media/66356/file/WASH-COVID-19-infection-prevention-and-con- trol-in-schools-2020.pdf, accessed 6 December 2020).

Mitigating the effects of the COVID-19 pandemic on food and nutrition of schoolchildren. Interim Guidance Note. Rome and New York (NY): World Food Programme, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Children’s Fund (http://www.fao.org/3/ca8434en/CA8434EN.pdf, accessed 6 December 2020).

Immunization in the context of COVID-19 pandemic. Frequently Asked Questions (FAQ). Geneva and New York (NY): World Health Organization and United Nations Children’s Fund; April 2020 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331818/WHO-2019-nCoV-im- munization_services-FAQ-2020.1-eng.pdf, accessed 6 December 2020).

Social service workforce safety and wellness during the COVID-19 response: recommended actions. New York (NY): United Nations Children’s Fund/Alliance for Child Protection in Humanitarian Action; 2020 (https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/ssw_ tn_low_res.pdf?file=1&type=node&id=37965, accessed 6 December 2020).

COVID-19: Protecting children from violence, abuse and neglect in the home, Version 1. Alliance for Child Protection in Humanitarian Action, End Violence Against Children, UNICEF, WHO, 2020. (https://www.unicef.org/media/68711/file/COVID-19-Protecting-children-from- violence-abuse-and-neglect-in-home-2020.pdf, accessed 6 December 2020).

Safe to learn during COVID-19. Recommendations to prevent and respond to violence against children in all learning environments. New York (NY): United Nations Children’s Fund; May 2020 (https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/STL-COVID-19-Response- Key-Messages.pdf, accessed 6 December 2020).