Eredeti cikk dátuma: 2020. április 3.
Eredeti cikk címe: Online Community Involvement in COVID-19 Research & Outbreak Response Early Insights from a UK Perspective
Eredeti cikk szerzői: Philippa Pristerà, Vasiliki Papageorgiou, Meerat Kaur, Christina Atchison, Rozlyn Redd, Leigh Bowman, Maria Piggin, Helen Ward1
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-14-online-community-involvement/
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): Suhajda Enikő
Lektor(ok): dr. Monoki Magdolna
Nyelvi lektor(ok): Papp Eszter, PhD
Szerkesztő(k): Novák Zsuzsanna

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!14. jelentés

AZ ELSŐ TAPASZTALATOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN
Absztrakt

A londoni Imperial College Betegtapasztalati Kutatóközpontja [Patient Experience Research Centre (PERC)] egy olyan kutatás fejlesztésén dolgozik, amely segíthet megérteni a nyilvánosság járvánnyal kapcsolatos nézeteit, tapasztalatait és viselkedéses reakcióit az Egyesült Királyságban és más országokban. Annak érdekében, hogy megvalósítsa a fenti törekvést és széleskörű segítséget nyújtson a COVID19 kutatásában és a válaszlépések kidolgozásában – például a matematikai modellezésben és a stratégiaalkotásban –, a PERC indított egy kezdeményezést, amely az online közösségek bevonásával gyors betekintést kívánt nyerni az emberek korai tapasztalataiba, és egy hálózat létrehozását tűzte ki célul a folyamatos közösségi szerepvállalás biztosításához.


A COVID19 kutatásának elsődleges területei

Számos válaszadó a védőoltás kifejlesztését tartotta a legfőbb kutatási prioritásnak. A válaszadók 95%-a szükségesnek és fontosnak ítélte meg a közösség járvány alatti tapasztalatait, kockázatérzékelését és viselkedésmódjait kutató társadalmi vizsgálatokat. A kutatás lehetővé tenné:

  • a jelenlegi járványkitörésre adott válaszlépések tervezésének és megvalósításának fejlesztését;
  • a hatékonyabb tájékoztatás és iránymutatás biztosítását és a jobb érthetőséget a nyilvánosság számára;
  • a közösségeknek és kiszolgáltatott csoportoknak nyújtott támogatás optimalizálását; és
  • a jövőbeli járványkitörésekkel szembeni felkészültség javítását.

Egyéb ajánlott kutatási területek:

  • a média szerepének értelmezése az emberek reakcióinak és válaszadásának befolyásolásában;
  • a vírussal kapcsolatos alapvető ismereteink bővítése – hogyan terjed, melyek a leginkább érintett csoportok és miért, illetve, hogy a fertőzésen már átesett személyek szereznek-e immunitást, és ez milyen távon biztosít számukra védettséget;
  • az Egyesült Királyság világjárványra adott válaszlépéseinek értékelése a más országok által bevezetett intézkedések tükrében; és
  • a jelenlegi járványügyi helyzettel kapcsolatos tanulságok levonása annak érdekében, hogy felkészültebben nézhessünk szembe a jövőbeli járványokkal és általában a közegészségügyi szükséghelyzetekkel.
A közösségek körében felmerülő legfőbb kielégítetlen szükségletek

A válaszadók fő kihívásokként a nem hatékony kommunikációt – ideértve az információkhoz való hozzáférést és az információs túlterhelést –, illetve az egymásnak ellentmondó utasításokat és a félretájékoztatást jelölték meg. A válaszadókból aggodalmat, zavartságot és néhány esetben pánikot váltottak ki az említett kommunikációs és információs kihívások, másokban pedig az keltett frusztrációt, hogy nem tudtak kihez fordulni aggályaikkal és kérdéseikkel. A válaszadók ezen kívül szükségesnek tartják egy olyan részletesebb és testreszabott gyakorlati iránymutatás kidolgozását, amely ismerteti a kockázatokat, és segítséget nyújt abban, hogy felkészülhessenek, illetve biztosíthassák saját maguk és szeretteik védelmét.

A válaszadók közel fele (47%) szeretne értesülni a vírussal kapcsolatos legújabb kutatásokról, és 45%-uk támogatná egy külön erre a célra szánt internetes portál létrehozását, ahol hozzájuthatnának a legfrissebb információkhoz és megbízható iránymutatásokhoz. Ehhez hasonlóan prioritásként jelent meg annak biztosítása, hogy a különböző közösségek – beleértve az internetkapcsolattal nem rendelkező és a nem angol anyanyelvű személyeket – is könnyebben hozzáférjenek ezekhez az információkhoz.

nyilvánosság és média
További információ a nyilvánosság szerepéről itt.

Az összes jelentés itt. (angol)