Eredeti cikk dátuma: 2020. november 18.
Eredeti cikk címe: The COVID-19 Treatment Guidelines Panel’s Statement on the Emergency Use Authorization of Bamlanivimab for the Treatment of COVID-19
Eredeti cikk szerzői: NIH
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-bamlanivimab-eua/
Eredeti cikk státusza: Ez a cikk egy átfogó NIH guideline eleme. (https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/) A teljes guideline lektorálása folyik, megjelenése hamarosan várható.
Fordító(k): dr. Lukács Fatime
Lektor(ok): dr. Vidor Judit
Nyelvi lektor(ok): Rét Anna
Szerkesztő(k): Vinkovits Mária

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!A bamlanivimab (LY-CoV555 vagy LY3819253 néven is ismert) neutralizáló monoklonális antitest, amely a súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) tüskefehérjéjének receptorkötő doménjét célozza. Mivel ez a gyógyszer blokkolhatja a SARS-CoV-2 bejutását a gazdasejtbe, vizsgálják a használhatóságát a COVID19 kezelésében.

2020. november 9-én az FDA kibocsájtott egy vészhelyzeti használati engedélyt (Emergency Use Authorization, EUA) azért, hogy a bamlanivimab elérhető legyen a nem hospitalizált, enyhe vagy középsúlyos tüneteket mutató COVID19-betegek számára, akiknél fokozott a súlyos betegség kialakulásának és/vagy kórházi kezelés szükségességének kockázata. (A használatra vonatkozó specifikus EUA-kritériumokat lásd lentebb.1) A Vészhelyzeti használati engedély kiadása nem jelenti az FDA jóváhagyását. A COVID19 Kezelési Irányelvek Bizottsága (a Bizottság) áttekintette a COVID19 bamlanivimabbal való kezelésének publikált adataiból elérhető bizonyítékokat és az FDA adatlapot, amely alátámasztja az EUA-t.

Az elérhető bizonyítékokra alapozva a Bizottság a következőket határozta:

• Mostanáig nincs elegendő adat ahhoz, hogy a bamlanivimab használatát vagy mellőzését javasoljuk enyhe vagy középsúlyos COVID19-betegek otthoni kezelésében.

• A bamlanivimabot nem lehet a COVID19-betegek standard terápiájának részének tekinteni.

• A BLAZE-1 tanulmány, amely egy 2. fázisú, randomizált, placebokontrollált vizsgálat, időközi elemzése felvetette a bamlanivimab potenciális klinikai előnyét enyhe vagy középsúlyos COVID19-ben szenvedő járóbetegeknél. Azonban a résztvevők viszonylag alacsony száma, valamint a kevés számú hospitalizáció és SBO-n történő megjelenés megnehezíti, hogy határozott következtetéseket vonjunk le a bamlanivimab klinikai előnyéről.

• Több adat szükséges, hogy megbecsüljük a bamlanivimab hatását a COVID19 lefolyására, és hogy azonosítsuk azokat, akik számára a legnagyobb előnnyel jár a gyógyszer használata. Az egészségügyi szolgáltatókat bátorítottuk, hogy beszéljék meg betegeikkel a bamlanivimab klinikai vizsgálatban történő részvételt.

• Mivel a bamlanivimab korlátozott mennyiségben állhat rendelkezésre, valamint a gyógyszer szétosztása és adagolása is kihívást jelent, így az EUA-ben azokat a betegeket kell előnyben részesíteni, akik a COVID19 progressziója szempontjából a legveszélyeztetettebbek. Emellett erőfeszítéseket kell tenni, hogy a COVID19 által leginkább érintett közösségek számára méltányosan biztosítsuk a bamlanivimab elérhetőségét.

• A bamlanivimabot nem szabad visszartanunk azoktól a várandósoktól, akiknek állapota nagyobb kockázatot jelent súlyos COVID19 kialakulására, és a klinikus úgy ítéli meg, hogy a potenciális előny nagyobb, mint a potenciális kockázat (lásd a bamlanivimab használatának EUA-kritériumait).

• Azok a betegek, akik COVID19 miatt kórházba kerülnek, nem kaphatnak bamlanivimabkezelést klinikai vizsgálat keretein kívül.

A Bizottság folytatja az újabb klinikai adatok értékelését, amikor járóbetegként enyhe vagy középsúlyos COVID19 miatt részesül egy beteg bamlanivimabkezelésben, és előreláthatóan frissíti majd ezt az ajánlást, ha több információ áll rendelkezésére.

 A klinikai vizsgálat adatai

„A vírus megtapadásának és sejtbe lépésének gátlása SARS-CoV-2-t semlegesítő antitestekkel vizsgálat” (BLAZE-1 vizsgálat) randomizált, kettős vak, placebokontrollált 2. fázisú vizsgálat, amelyet az Egyesült Államokban 41 központban végeznek, hogy felmérjék a bamlanivimab biztonságosságát és hatásosságát az enyhe és középsúlyos COVID19-ben szenvedő járóbetegeknél. A résztvevők egyszeri intravénás bamlanivimab infúziót kaptak a vírusteszt pozitív eredményétől számított 3 napon belül. A résztvevőket kizárták, ha az oxigénszaturáció körlevegőn (SpO2) ≤ 93%, a légzésszám ≥ 30 légvétel/perc vagy a szívfrekvencia ≥ 125/perc volt. Egy publikált időközi elemzés szerint összesen 452 résztvevőt randomizáltak, akik a bamlanivimab egyszeri 700, 2800 vagy 7000 mg-os dózisát kapták, vagy placebot.2

A tanulmány résztvevőinek átlagéletkora 45 év (18–86 év) volt a bamlanivimabcsoportban, és 46 év (18–77 év) a placebocsoportban. Bár a bamlanivimabcsoportban részt vevők 69,6%-ának (215/309), és a placebocsoportban részt vevők 66,4%-ának (95/143) voltak súlyos COVID19-re hajlamosító rizikófaktorai, a vizsgált populációnak csak egy kis hányada volt 65 év feletti (10,7% [33/309] a bamlanivimabcsoportban, 14,0% [20/143] a placebocsoportban). A csoportoknál a tünetek kezdetétől a bamlanivimabinfúzió vagy a placebo adásáig eltelt idő középértéke 4 nap volt.

A nazofaringeális SARS-CoV-2-szint átlagos csökkenése a kiindulási értékről a 11. napi értékre (elsődleges végpont) szignifikánsan nagyobb volt azok között a résztvevők között, akik a 2800 mg dózisú bamlanivimabot kapták, mint a placeboval kezelt betegeknél. A vírusterhelés csökkenésében nem volt szignifikáns különbség azok között, akik a 700 mg vagy a 7000 mg bamlanivimabdózist kapták, és akik placebot kaptak.

Egy előre meghatározott másodlagos végpont, a 28 napon belüli COVID19 miatti hospitalizáció, SBO-ellátás vagy halálozás, ritkábbak voltak a balmanivimabbal kezelt betegeknél, mint a placebocsoportnál. Azonban azon résztvevők aránya, akik elérték ezt a végpontot, mindkét csoportban alacsony volt (nem fordult elő halálozás):

 • Placebo: 6,3% (9 a 143-ból)
 • Az összes bamlanivimabdózis: 1,6% (5 a 309-ből)
  • 700 mg bamlanivimab: 1,0% (1 a 101-ből)
  • 2800 mg bamlanivimab: 1,9% (2 a 107-ből)
  • 7000 mg bamlanivimab: 2,0% (2 a 101-ből)

Egy utólagos analízis szerint, amely a súlyos COVID19 kialakulására magas kockázattal (életkor ≥ 65 év vagy BMI ≥ 35) bíró csoport betegeit vizsgálta, a bamlanivimabot kapott résztvevők közül 95-ből 4-nél (4,2%), ezzel szemben a placebo csoportból 48-ból 7-nél (14,6%) történt hospitalizáció vagy sürgősségi ellátás.

A BLAZE-1 tanulmány egy külön elemzésében a hospitalizáció szempontjából magas kockázatú résztvevőknél a bamlanivimab karon (ezek kiterjesztett definíció szerint nagyjából azok a betegek, akiket az EUA-ban bamlanivimabbal kell kezelni) 136-ból 4 (2,9%), míg a placebokaron 69-ből 7 résztvevő (10,1%) került kórházba vagy sürgősségi ellátásra. E szerint az elemzés szerint a tünetek javulásának középideje 6 nap volt a bamlanivimabbal kezelt betegek között és 8 nap a placebocsoportnál.

A bamlanivimab biztonsági profilja mindhárom dózis esetén megegyezett a placeboéval. Az EUA szerint a folyamatban levő kísérletek 850 bamlanivimabbal kezelt résztvevője közül egy anafilaxiás reakciót és egy súlyos, infúzióval összefüggő reakciót jelentettek. A bamlanivimabinfúziót megszakították, és kezelésre mindkét esemény megoldódott.

A „COVID19 miatt hospitalizált betegeknek adott vizsgálat alatt álló gyógyszerek biztonságossága és hatásossága egy multicentrikus, adaptív, randomizált, vak, kontrollált klinikai vizsgálatban” (ACTIV-3 vizsgálat) egy résztanulmányban remdesivirkezelés mellé random kaptak a betegek bamlanivimabot vagy placebot. 2020. október 26-án leállították a résztanulmányt, mert nem találtak a hospitalizált betegeknél klinikai előnyt.3

A magas kockázat kritériumai a bamlanivimab vészhelyzeti használati engedélyezésében

Az FDA engedélyezte a bamlanivimab vészhelyzeti használatát a betegség súlyossá válására és a hospitalizációra magas kockázatú COVID19-ben szenvedő, kórházi kezelésre nem szoruló felnőttek, valamint a 12 év és 40 kg feletti gyermekek számára. Az EUA-ban meghatározott magas rizikó:

 • 12 év feletti életkor, ahol az alábbi feltételek közül egy teljesül:
  • 35 feletti BMI
  • krónikus vesebetegség
  • diabetes mellitus
  • immunszuppresszív betegség
  • jelenleg immunszuppressziós kezelésben részesül
 • 65 év feletti életkor
 • 55 év feletti beteg, aki
  • kardiovaszkuláris betegségben szenved vagy
  • magasvényomás-beteg vagy
  • COPD-s/más krónikus légzőszervi beteg
 • 12–17 év közötti beteg, aki
  • sarlósejtes vérszegénységben vagy
  • veleszületett vagy szerzett szívbetegségben vagy idegrendszeri fejlődési rendellenességben (pl. cerebrális bénulásban) szenved vagy
  • orvosi ellátással összefüggően technikai eszköz (pl. tracheosztóma, gasztrosztóma, nem COVID19-cel összefüggő pozitív nyomású lélegeztetés) használatára szorul vagy
  • asztmában vagy reaktív légúti vagy más krónikus légzőszervi betegségben szenved, ami miatt napi gyógyszeres kezelést igényel.

Hivatkozások

1. Food and Drug Administration. Fact sheet for healthcare providers: emergency use authorization (EUA) ofbamlanivimab. 2020. Available at: https://www.fda.gov/media/143603/download. Accessed November 13,2020.

2.Chen P, Nirula A, Heller B, et al. SARS-CoV-2 neutralizing antibody LY-CoV555 in outpatients withCOVID-19. N Engl J Med. 2020; Published online ahead of print. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33113295.

3. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Statement—NIH-sponsored ACTIV-3 trial closesLY-CoV555 sub-study. 2020. Available at: https://www.niaid.nih.gov/news-events/statement-nih-sponsored-activ-3-trial-closes-ly-cov555-sub-study. Accessed November 17, 2020.