Eredeti cikk dátuma: 2020. február 20.
Eredeti cikk címe: Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed novel coronavirus (2019-nCoV)
Eredeti cikk szerzői: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/personal-protective-equipment-ppe-needs-healthcare-settings-care-patients
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): dr. Tóth Fruzsina
Lektor(ok): Babai László
Nyelvi lektor(ok):
Szerkesztő(k): Novák Zsuzsanna

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!A kiadvány hatásköre

A kiadvány hatásköre a népegészségügyi felkészültség tervezésének támogatása az egyéni védőeszköz ( personal protective equipment, PPE) szükségletek tekintetében az egészségügy azon területein, ahol gyanítottan vagy igazoltan koronavírus-fertőzött (COVID19) betegeket kezelnek. 

Célközönség

Az Európai Unió (EU) és Európai Gazdasági Térség (EGT) országainak népegészségügyi szakigazgatási szervei és kórházi gazdasági vezetői. 

Háttér

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) 2019 végén jelent meg Vuhanban, a kínai Hupej tartományban. Azóta több ezer megbetegedést észleltek főleg Kínában, de világszerte számos egyéb országban is, beleértve az EU/EGT országait [1].

Egyre több információval rendelkezünk a SARS-CoV-2 fertőzés epidemiológiai és klinikai tulajdonságairól. A SARS-CoV-2 fertőzés klinikai megjelenése a tünetmentestől az akut légzési elégtelenséggel, szeptikus shockkal és többszervi elégtelenséggel járó súlyos pneumoniáig terjed, amely halálhoz vezet. Az esetek számának növekedésére számítva az országokat felkérték, hogy vizsgálják felül nemzeti influenza pandémiás terveiket [2].

Az EU/EGT országaiban az egészségügynek fel kell készülnie a következő betegek kezelésére: (a) betegek, akik Kína érintett területein fertőződtek meg (behozott esetek); (b) betegek, akik egy igazolt fertőzöttel való kontaktus útján fertőződtek meg az EU/EGT területén (másodlagos átvitel az EU/EGT-ben) és (c) potenciális orvosilag evakuált fertőzött betegek, akik speciális ellátásra szorulnak.

Az emberről emberre való terjedésről még mindig korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre. Az átvitel fő módjának a cseppfertőzést tartják. Egyéb módok, mint például a kontaminált felületekkel és tárgyakkal való érintkezés és aeroszolok belégzése aeroszol-termelődéssel járó folyamatok során is szerepet játszhatnak [3]. Az egészségügyi ellátással összefüggő átvitel legmagasabb kockázatát az előírás szerinti óvintézkedések hiánya jelenti, amikor nincsenek a légúti fertőzések megelőzésére és kontrolljára vonatkozó alapvető szabályok, és amikor olyan betegeket kezelnek, akiknél a SARS-CoV-2 fertőzést még nem erősítették meg. Bár az elsődleges terjedési módnak nem a levegő útján történő átvitelt tartják, az aeroszolok útján történő átvitel lehetősége miatt fokozott elővigyázatosságot javaslunk [4].

Egyéni védőeszközök a direkt kontaktus, cseppfertőzés és levegő útján történő átvitel megelőzésére

A koronavírussal fertőzött betegek számának valószínűsíthető növekedése miatt az EU/EGT népegészségügyi szakigazgatási szerveit arra biztatjuk, hogy tervezzék meg az elegendő egyéni védőeszköz-készletet egészségügyi dolgozóik számára és bizonyosodjanak meg arról, hogy a hirtelen megnövekedő esetszámhoz szükséges eljárások is rendelkezésre állnak.

Az átviteli módokkal kapcsolatos jelenlegi bizonytalanság jegyében tüntettük fel az 1. táblázatban az egészségügyben használandó egyéni védőeszközök minimumlistáját. A felsorolt felszerelések védenek a kontaktus, cseppfertőzés és levegő útján történő átviteltől. 

1. táblázat. Az egyéni védőfelszerelés szett minimális elemei gyanított vagy igazolt koronavírus-fertőzöttek kezeléséhez
VédelemJavasolt egyéni védőeszköz
Légutak FFP2 vagy FFP3 légzésvédő álarc
SzemVédőszemüveg vagy arcvédő pajzs
Testfelszínhosszú ujjú, vízálló köpeny
Kézkesztyű
Légzésvédelem

A légzésvédő álarcok védelmet nyújtanak a levegőben levő cseppek és részecskék belégzése ellen. Mivel a különböző típusú légzésvédők illeszkedése minden felhasználónál eltérő, illeszkedési próbát kell végezni, hogy egyénenként megtaláljuk a legjobb védőeszközt.

A gyanított vagy igazoltan fertőzött betegek kezeléséhez az ECDC az arcra való, részecskeszűrővel ellátott (filtering face piece, FFP) légzésvédő eszköz használatát javasolja, ezen belül is a 2-es vagy 3-as védelmi osztályba tartozókat (FFP2, FFP3). Amennyiben aeroszol képződésével járó beavatkozásokat végeznek, minden esetben FFP3 légzésvédő használata indokolt.

Szemvédelem

A szem kötőhártyájának védelme érdekében védőszemüveg vagy arcvédő pajzs használata megfontolandó. Fontos, hogy a védőszemüveg illeszkedjen viselője arcvonalához és kompatibilis legyen a légzésvédő álarccal. 

Testfelszín védelme

Hosszú ujjú, vízálló köpeny használata javasolt. Ennek az egyéni védőeszköznek csak abban az esetben kell sterilnek lennie, ha steril környezetben, például műtőben használják. 

Ha vízálló köpeny nem áll rendelkezésre, a testfelszín kontaminációjának megelőzése érdekében a nem vízálló köpeny fölött egyszer használatos műanyag kötény alkalmazható.

Kézvédelem

Gyanítottan vagy igazoltan koronavírussal fertőzött betegek kezelésekor kesztyű viselése javasolt. 

A súlyos következményekkel járó fertőző betegségek kezelésekor használt egyéni védőeszközökről szóló részletesebb információ tekintetében kérjük, hivatkozzon a következő ECDC szakmai kiadványra: Egyéni védőeszközök biztonságos használata súlyos következményekkel járó fertőző betegségek kezelése során (Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence) [5].

Becsült egyéni védőeszköz-szükséglet COVID19

A jelen rövid útmutatóban megállapított egyéni védőeszköz-szükséglet egy betegre és egy napra vonatkoztatva az alábbi feltételezéseken alapul: 

 • állapotuk súlyosságától függően a betegeknek különböző szintű ellátásra van szüksége, például a súlyos állapotú betegek több kontaktot igényelnek az ellátás során;
 • az ápolók, segédápolók és takarítók három műszakban dolgoznak;
 • a kritikus állapotú betegek számára minden műszakban külön ápolószemélyzet áll rendelkezésre, ahol egy ápoló egy beteggel foglalkozik;
 • a betegekkel való kontaktust az ellátáshoz szükséges minimumra javasolt korlátozni;
 • amennyiben lehetséges és a beteg jól tolerálja, a cseppfertőzés kockázatának mérséklésére a betegek számára javasolt sebészi maszk viselése (ami főleg a kilélegzett cseppektől véd);
 • a betegek szállítását az ellátó egységen belül és kívül minimalizálni kell (pl. laboratóriumi és radiológiai vizsgálatok, stb.)
 • az egészségügyi dolgozók tájékoztassák/világosítsák fel a betegeket a köhögési etikettről és légúti higiéniáról;
 • a koronavírussal fertőzött betegek mindennemű ellátása során indokolt a kontakt, cseppfertőzés és levegő útján történő átvitel megelőzésére irányuló óvintézkedések betartása.

A felhasznált egyéni védőeszközök mennyisége végső soron a gyanított és igazolt esetek számától, a megbetegedések súlyosságától és a kórházban töltött napok számtól fog függeni (2. táblázat). A szettek következő esetekben megadott száma a minimálisan szükséges mennyiséget jelöli. További beavatkozások (pl. intubáció, centrális vénás kanülálás, hemodialízis, radiológiai beavatkozások, stb.) is indokolttá válhatnak, különösen súlyos vagy kritikus állapotú betegeknél; ilyen esetekben beavatkozásonként további két-három szettel kell számolni. 

 • Gyanítottan koronavírusos eset ellátásához minimum 3-6 szett esetenként, az alábbi elosztásban:
  • 1-2 szett/beteg az ápolószemélyzetnek,
  • 1 szett/beteg az orvosi személyzetnek,
  • 1 szett/beteg a takarítószemélyzetnek,
  • 0-2 szett/beteg a segédápolói személyzetnek.
 • Igazoltan koronavírusos, enyhe tünetekkel rendelkező beteg ellátásához egyszerű izolációs kórteremben minimum 14-15 szett/beteg/nap, az alábbi elosztásban:
  • 6 szett/beteg/nap az ápolószemélyzetnek, a kirendelt személyzet műszakonkénti két belépésével számolva;
  • 2-3 szett/beteg/nap az orvosi személyzetnek, kizárólag a kirendelt személyzet műszakonkénti egy belépésével számolva;
  • 3 szett/beteg/nap a takarítószemélyzetnek, műszakonkénti egy takarítással (belépéssel) számolva;
  • 1-2 szett/beteg/nap a segédápolói személyzetnek, műszakonként egy belépéssel számolva. A segédápolókra nem minden esetben van szükség, csak az igényektől függően.
 • Igazoltan koronavírusos, súlyos és/vagy kritikus tünetekkel rendelkező beteg ellátásához minimum 15-24 szett/beteg/nap, az alábbi elosztásban:
  • 6-12 szett/beteg/nap az ápolószemélyzetnek, a kirendelt személyzet műszakonkénti 2-4 belépésével számolva, maximum 4 óráig tartó bennléttel;
  • 3-6 szett/beteg/nap az orvosi személyzetnek, műszakonkénti 1-2 belépéssel számolva vizsgálatok és egyéb beavatkozások céljából;
  • 3 szett/beteg/nap a takarítószemélyzetnek, napi három takarítással (belépéssel) számolva;
  • 3 szett/beteg/nap a segédápolói személyzetnek, műszakonként egy belépéssel számolva. Ide tartozhatnak a légzési terapeuták és egyéb kisegítő személyzet.

2. táblázat. Szettek minimális mennyisége különböző esetekben


Gyanítottan fertőzöttIgazoltan fertőzött Enyhe tünetekIgazoltan fertőzött Súlyos tünetek
Egészségügyi személyzetSzettek száma/esetSzettek száma /nap/beteg
Ápolók1-266-12
Orvosok12-33-6
Takarítók133
Segédápolók és egyéb0-233
Összesen3-614-1515-24

Az egyéni védőeszközök fel- és levételekor a helyes technikát kell alkalmazni. További információ a be- és kiöltözésről a következő ECDC kiadványban található: Egyéni védőeszközök biztonságos használata súlyos következményekkel járó fertőző betegségek kezelése során (Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence).

Az eldobható védőeszközöket potenciálisan fertőző anyagnak kell tekinteni és a vonatkozó nemzeti szabályozásnak megfelelően kell kezelni. A nem egyszer használatos egyéni védőeszközöket a gyártó előírásainak megfelelően szükséges fertőtleníteni.

Egyéb lehetőségek

Ha FFP légzésvédők nem elérhetőek, sebészi vagy egészségügyi maszk viselése javasolt. Amennyiben ezt használjuk, a használathoz kapcsolódó korlátozásokat és kockázatokat minden esetben külön szükséges megítélni [6].

Közreműködő ECDC szakértők (betűrendben)

Agoritsa Baka, Orlando Cenciarelli, Diamantis Plachouras.

Hivatkozások

 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Geographical distribution of 2019-nCov cases globally 2020 [02 February 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
 2. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Risk assessment: Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, China: first local transmission in the EU/EEA − third update 2020 [02 February 2020]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-outbreak-acute-respiratory-syndrome-associated-novel-1
 3. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, Bretzel G, Froeschl G, Wallrauch C, et al. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. New England Journal of Medicine. 2020.
 4. World Health Organization (WHO). Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory infections in health care. WHO guidelines 2014 [17 January 2020]. Available from:  https://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_control/publication/en/
 5. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Safe use of personal protective equipment in the treatment of infectious diseases of high consequence Stockholm: ECDC; 2014. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/safe-use-of-ppe.pdf
 6. World Health Organization (WHO). Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak 2020 [updated 28 January 2020]. Available from: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-the-community-during-home-care-and-in-health-care-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak.

Az N-95-ös maszkok fertőtlenítéséről további információ itt.

egyéni védőeszköz - kép