Az eredeti cikk szerzői: Xuelian Liao, Bo Wang és Yan Kang. Fordító: dr. Loboda Éva. Szakmai lektor: dr. Zergi Nóra. Szerkesztette: dr. Daróczy-Gaál Ágnes.

2020. január 31-ig 9811 igazolt új koronavírus-fertőzéses (nCoV) esetet jelentettek hivatalosan Kínában a járvány 2019. decemberi kezdete óta (frissített adatok elérhetők ezen a címen).

A gyors terjedés következtében a járvány végigsöpört az országon, Szecsuán tartományban 177 esetet jelentettek. Mivel az nCoV-infekció erősen fertőző betegség magas halálozási aránnyal (3–15%) [1–3] és mivel a Nyugat-Kínai Kórház (West China Hospital, WCH) Délnyugat-Kína legnagyobb kórháza, valamint Szecsuán tartomány területileg illetékes orvosi központja, vészhelyzetben a mi felelősségünk felkészülni a további, kritikus állapotban lévő betegek felvételére. Számos szakértői megbeszélést tartottunk, és áttekintettük a vonatkozó szakirodalmat annak érdekében, hogy a járványra reagálva tervet készítsünk [4, 5]. A terv célja, hogy az intenzív osztályokon lehetővé tegye a kritikus állapotú betegek maximális szintű ellátását az egészségügyi személyzet védelmének biztosítása mellett.

Új koronavírus-fertőzésre szakosodott speciális intenzív ellátási csapat

Egy speciális, sürgősségi multidiszciplináris intenzív ellátási csapatot állítottunk fel a lehetséges problémák megtárgyalására és az ellenintézkedések meghatározására. A csapat tagjai közé tartozik intenzív osztályos (ITO) szakorvos, infektológus szakorvos, ápoló, lélegeztetésre szakosodott orvos, a nozokomiális infekciókontroll szakértője és az adminisztratív személyzet tagja. Előszörértékeltük az izolációs feltételeket és a részlegünk kapacitását nagyszámú beteg elhelyezésének tekintetében.  Másodszor meghatároztuk a különböző egészségügyi tevékenységekhez tartozó védelmi szintet. Harmadszor egyes speciális feladatokat, például a betegek szűrését, a konzultációt és az átszállítást, kijelölt személyzetre osztottunk annak érdekében, hogy minimalizáljuk az nCoV-fertőzésben szenvedő betegekkel kontaktusba kerülő egészségügyi személyek számát.

Az ágyak és orvosi felszerelés előkészítése

A WCH oktató kórház, amely összesen 4300 ággyal és 8 ITO-n összesen 206 ITO-ággyal rendelkezik. A szokásos feltételek között az ITO-ágyak kihasználtsága mindig 90% feletti. A 2019-nCoV-fertőzött betegek kezelése a központi területen nem volt megfelelő, mivel a nagy átmenő forgalom negatívan befolyásolta volna a fertőzés terjedésének megakadályozására hozott infekciókontrollal kapcsolatos intézkedéseket. A kórház vezetősége a Fertőző Betegségek Központjához és a vele szomszédos, 5-ös számú Fekvőbeteg Épülethez tartozó 402 ágy kiürítéséről döntött, hogy mindkettőt elválasszák a WHC többi fekvőbeteg épületétől (1. számú kiegészítő ábra).

A kiindulási adatok [1, 2] alapján, valamint figyelembe véve a kritikus állapotban lévő betegek emelkedő számát, azt tervezzük, hogy kezdetben 50 ITO-ágyat látunk el megfelelő felszereléssel, majd ezt szükség szerint a betegek számához igazítjuk. Listát készítettünk a követelményekről a további speciális orvosi felszerelésekkel, így például a lélegeztető gépekkel, bronchoszkópokkal, dializáló készülékekkel, ultrahangkészülékekkel, standard egyéni védőeszközökkel (personal protective equipment, PPE) és sterilező eszközökkel kapcsolatban. A járvány ideje alatt óriási mennyiségű tanúsított PPE-re van szükség, beleértve az orvosi maszkokat, szemüvegeket, arcvédő pajzsokat és vízálló izolációs köpenyeket. A követelmények listáján szereplő cikkek gyártóit felkerestük és felhívást tettünk közzé a lakosság számára, amelyben adományokat kértünk a megfelelő készlet biztosításához.

A személyzet oktatása és képzése

Rendkívül fontos, hogy a személyzet minden tagja tisztában legyen a járvány közegészségügyi jelentőségével és a betegségkontroll megvalósításának lehetséges kihívásaival. A szigorú elkülönítés és a védelmi intézkedések elsődleges fontosságúak.

intenzív osztályokon a covid-19-ben szenvedőkre vonatkozó korai riasztási szabályok
1. ábra 
A 2019-nCoV-fertőzött betegekre vonatkozó korai riasztási értékek és szabályok táblázata. *CCRRT (Critical Care Rapid Response Team): Kritikus állapotú betegek ellátását végző, gyorsan reagáló csapat

Az oktatási anyag tartalmazza a kéz- és légzési higiéniával, a PPE-k használatával, a biztonságos hulladékkezeléssel, a környezet tisztításával és a betegellátás során alkalmazott felszerelés sterilezésével kapcsolatos információkat [6].  A személyzet oktatását és képzését prezentációk, rövid videók WeChat (többfunkciós kommunikációs eszköz) és szupervízió segítéségével végezzük, annak biztosítására, hogy a személyzet kövesse a helyes eljárási rendet.

Az egészségügyi személyzet védelme

A betegek eléréséhez speciális útvonalat biztosítottunk, az nCoV-fertőzött betegeket kezelő osztály és az egészségügyi személyzet irodai és lakótere között pedig határvonalat jelöltünk ki. A cél az volt, hogy minimálisra csökkentsük azon egészségügyi személyzethez tartozók számát, akik bármikor, beleértve a napi ellátást, kezelést és szállítást, kapcsolatba lépnek a betegekkel; valamint, hogy minimálisra csökkentsük a nagy transzmissziós kockázatú eljárások, például a bronchoszkópia, kézi lélegeztetés, nem invazív lélegeztetés és tracheotómia alkalmazását. Ha ezek az eljárások mégis szükségesek, a levegőre vonatkozó óvintézkedéseket teszünk. Előtérbe helyezzük a betegágynál végezhető diagnosztikus képalkotó eljárásokat, például a röntgent és ultrahangot, korlátozzuk a komputertomográfia (CT) alkalmazását, mivel ez a vizsgálat nem végezhető el a betegágynál.

Korai esetfelismerés és a betegség súlyosságának osztályozása

Egy fiziológiai paramétereken alapuló riasztási értékrendszert (score-t) használunk a súlyos fertőzésben szenvedő betegek korai felismerésének és a súlyossági besorolás alapján meghozott betegfelvételi döntések elősegítésére. Az értékrendszer (1. ábra) a Nemzeti Korai Riasztási Értékek (National Early Warning Score, NEWS) módosított változata, amelyben a ≥65 éves kor különálló rizikófaktorként került feltüntetésre a legújabb jelentések [7, 8] alapján.

Az értékek alapján a betegek négy kockázati kategóriába sorolhatók: alacsony, közepes, nagy és rendkívüli. Speciálisan kijelölt orvos vagy a speciális, kritikus betegek ellátására szakosodott csapat dönti el, hogy mely betegeket szükséges az ITO-n kezelni, figyelembe véve a betegség súlyosságát, az előnyökre való lehetőségeket és a támogatási forrásokat (Fig. 1).

A beteggel való kontaktus szigorú korlátozása

A személyzet minden tagjától megkövetelt, hogy beszámoljanak minden korábbi fertőzésnek való kitettségről, bármely légzőszervi tünetről és lázas állapotról mielőtt az nCoV-betegek kezelésére használt épületbe belépnének. Mindenkinek maszkot, izolációs védőfelszerelést kell viselnie és kezet kell mosnia, ha az épületben kell tartózkodnia. Az nCoV-osztályra szigorúan tilos belépnie családtagoknak és az ellátásban nélkülözhető egészségügyi személyzetnek.

Kutatás

Mivel az nCoV-fertőzés egy új betegség, korlátozott az ezzel kapcsolatos tudásunk [9, 10], főként a kritikus állapotban lévő betegek ellátásával kapcsolatban. Esetjelentő adatlapot (CRF) terveztünk a klinikai adatok összegyűjtésére, a kutatási protokollok etikai bizottság általi jóváhagyásának folytatására, valamint hogy kapcsolatba lépjünk a rendkívül fertőző kórokozók kutatására alkalmas laboratóriummal.

Összefoglalva a 2019-nCoV-járvány veszélyt jelent nem csak Kínára, de a globális egészségügyre nézve is. ITO-os orvosokként mi a legsúlyosabb állapotban lévő betegek ellátásra összpontosítunk. Nem tudjuk megjósolni, hogy mennyi kritikus állapotban lévő beteg érkezik hozzánk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy felkészültek legyünk és azért, hogy közösen dolgozzunk a járvány leküzdéséért.

Elektronikusan elérhető kiegészítő anyagok

A jelen cikk online változata (https://doi.org/10.1007/s00134-020-05954-2) kiegészítő anyagokat tartalmaz, amelyek a felhatalmazott felhasználók részére érhetőek el.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a csapatunk minden tagjának a terv elkészítéséért tett erőfeszítéseikért. Név szerint: Dr. Zhongwei Zhang, Xiaodong Jin, Xiaoqi Xie, Wanhong Yin, Wei Lai, Yao Chen, Xi Zhong, Hao Yang a Nyugat-Kínai Kórház kritikus állapotú betegek ellátását végző részlegéről.  Vezető ápoló: Pro.Yongming Tian, Ai Ping Du and Lin Cai; infekciókontroll-szakértő: Shichao Zhu;

lélegeztetésre szakosodott orvos: Yiyi Yang, Meiling Dong and Aijia Ma a Nyugat-Kínai Kórház kritikus állapotú betegek ellátását végző részlegéről.

Finanszírozás

Finanszírozta a Kínai Nemzeti Természettudományos Alap (81701880 és 81873929).

Etikai standardoknak való megfelelés Összeférhetetlenségi nyilatkozat

A levelező szerző az összes szerző nevében kijelenti, hogy nem áll fenn semmilyen összeférhetetlenség.

Nyílt hozzáférés

A jelen cikk a „Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License” licenc alatt áll, amely engedélyezi a nem kereskedelmi célú felhasználást, megosztást, adaptációt, disztribúciót és reprodukálást bármely médiumban és bármilyen formában, feltéve, hogy megfelelően feltüntetik az eredeti szerző(ke)t és a forrást, valamint a Creative Commons licence-hez vezető linket és azt, ha bármilyen módosítás történt. A cikkben szereplő ábrák és más, harmadik féltől származó anyagok a cikkre vonatkozó Creative Commons licence alá tartoznak, kivéve akkor, ha ettől eltérő információ kerül feltüntetésre az anyagra vonatkozó hivatkozási sorban. Ha az anyag nem tartozik a cikkre vonatkozó Creative Commons licence alá, és a szándékolt felhasználást a törvényi szabályozás nem engedélyezi vagy az az engedélyezett felhasználás kereteit meghaladná, közvetlenül a szerzői jog jogosultjától kell engedélyt kérnie. A vonatkozó licence megtekintéséhez látogasson el a http://creativecommons.org/licen ses/by-nc/4.0/ oldalra.

Hivatkozások

 1. Huang CL, Wang Y, Li XW (2020) Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30183-5
 2. Chen Wang HP, Hayden FG, Gao GF (2020) A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9
 3. Read JM, Bridgen JRE, Cummings DAT, Ho A, Jewell CP (2020) Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic. BMJ. https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549
 4. Maves RC, Jamros CM, Smith AG (2019) Intensive care unit preparedness during pandemics and other biological threats. Crit Care Clin 35(4):609– 618. https://doi.org/10.1016/j.ccc.2019.06.001
 5. Wong ATY, Chen H, Liu SH, Hsu EK, Luk KS, Lai CKC, Chan RFY, Tsang OTY, Choi KW, Kwan YW, Tong AYH, Cheng VCC, Tsang DNC (2017) From SARS to avian influenza preparedness in Hong Kong. Clin Infect Dis 64(suppl_2):S98–S104. https://doi.org/10.1093/cid/cix123
 6. World Health Organization (2020) Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected (2020). https://www.who.int/publications-detail/infection- prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125.
 7. Martinez L, Cheng W, Wang X, Ling F, Mu L, Li C, Huo X, Ebell MH, Huang H, Zhu L, Li C, Chen E, Handel A, Shen Y (2019) A risk classification model to predict mortality among laboratory-confirmed avian influenza A H7N9 patients: a population-based observational cohort study.  J Infect Dis 220(11):1780–1789. https://doi.org/10.1093/infdis/ jiz328
 8. Redfern OC, Smith GB, Prytherch DR, Meredith P, Inada-Kim M, Schmidt PE (2018) A comparison of the quick sequential (sepsis-related) organ failure assessment score and the national early warning score in non-ICU patients with/without infection. Crit Care Med 46(12):1923–1933. https://doi.org/10.1097/ccm.0000000000003359
 9. Paules CIMH, Fauci AS (2020) Coronavirus infections-more than just the common cold. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2020.0757
 10. Heimann DL (2020) Data sharing and outbreaks: best practice exemplified. Lancet.
  https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30184-7

Inforgrafika aneszteziológusoknak itt.