Eredeti cikk dátuma: 2020. április 5.
Eredeti cikk címe: A national study on long-term exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States
Eredeti cikk szerzői: Xiao Wu, Rachel C. Nethery, M. Benjamin Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici
Eredeti cikk elérhetősége: https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): Szabó Benedek
Lektor(ok): dr. Benedek-Kováts Emese
Nyelvi lektor(ok): Katherine Poll
Szerkesztő(k): Novák Zsuzsanna

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!Háttér

Az Egyesült Államok kormányzati kutatóinak becslése szerint a COVID19 körülbelül 100 000-240 000 amerikai halálát okozhatja. A COVID19 mortalitási kockázatát növelő társbetegségek többségének kialakulásában a légszennyezésnek való hosszú távú kitettség is szerepet játszik. Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a finom poroknak (Particulate Matter, a továbbiakban PM2.5) való hosszú távú, átlagos mértékű expozíció növeli-e a COVID19 halálesetek kockázatát az Egyesült Államokban.

Módszerek

 2020. április 4-ig az Egyesült Államok megközelítőleg 3000 megyéjéből gyűjtöttünk adatokat. Ez a teljes lakosság 98%-ának felel meg. Zéróinflált negatív binomiális kevert modelleket alkalmaztunk, melyekben a kimeneteli változó a COVID19 okozta megyénkénti elhalálozások száma, a magyarázó változó pedig a PM2.5 expozíció mértékének megyénkénti átlaga volt. A kiigazításoknál figyelembe vettük a népességszámot, a kórházi ágyak számát, az elvégzett tesztek számát, az időjárást, illetve a társadalmi, gazdasági és viselkedési változókat, beleértve – többek közt – az elhízást és a dohányzást is. Az azonos államban található megyék közti potenciális korreláció igazolására államonként random interceptumot alkalmaztunk.

Eredmények

 Azt találtuk, hogy mindössze 1 μg/m3 PM2.5 növekedés a COVID19 halálozási arányának 15%-os növekedését okozhatja 95%-os konfidenciaintervallum (CI) mellett (5%, 25%). Az eredmény statisztikailag szignifikáns, másodlagos elemzések és érzékenységelemzés által is igazolható.

Következtetések

 A PM-nek2.5 való hosszú távú kitettség kismértékű növekedése a COVID19 halálozási arányának nagymértékű növekedéséhez vezet. A növekedés mértéke hússzorosa a PM2.5 okozta halálozásnál, illetve az összmortalitásnál megfigyelteknek. A vizsgálat eredménye megerősíti, hogy a jelenleg érvényben lévő légszennyezési szabályozások fenntartása és betartatása  az emberi egészség védelmének céljából rendkívül fontos a COVID19-krízis során és azt követően is. A vizsgálat során használt adatállomány és programkód szabad hozzáférésű.

A szerzők a Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Egyetem Biostatisztika Tanszékének (Boston, MA, 02115, USA) munkatársai.
Vezető szerzők: Xiao Wu és Rachel C. Nethery
Társszerző: Francesca Dominici, PhD

– MedRxiv: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20054502v1

– Hivatkozás: Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. Xiao Wu, Rachel C. Nethery, Benjamin M. Sabath, Danielle Braun, Francesca Dominici. medRxiv 2020.04.05.20054502; doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük Aaron Van Donkelaarnak, illetve Randall Martinnak és csapatának, hogy elérhetővé tették számunkra a PM-kitettséggel kapcsolatos számításaikat. Az általuk végzett számítások (V4.NA.02.MAPLE) megtalálhatók Randall Martin honlapján: https://sites.wustl.edu/acag/datasets/surface-pm2-5/

Eredményeik a következő tanulmány részét képezik:

van Donkelaar, A., R. V. Martin, C. Li, R. T. Burnett, Regional Estimates of Chemical Composition of Fine Particulate Matter using a Combined Geoscience-Statistical Method with Information from Satellites, Models, and Monitors, Environ. Sci. Technol., doi: 10.1021/acs.est.8b06392, 2019.

Köszönjük Lena Goodwin segítségét a kézirat elkészítésében.

légszennyezés

A koronavírus stabilitiásáról információk itt.