Eredeti cikk dátuma: 2020. április 2.
Eredeti cikk címe: Lancet: Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions
Eredeti cikk szerzői: Alex W H Chin; Julie T S Chu; Mahen R A Perera; Kenrie P Y Hui; Hui-Ling Yen; Michael C W Chan; Malik Peiris; Leo L M Poon
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): Nagy Mihály
Lektor(ok): dr. Berta Gabriella, dr. Lajer Anna
Nyelvi lektor(ok): Gregor Zsófia
Szerkesztő(k): Novák Zsuzsanna

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!A SARS-CoV-2 stabilitása

DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3

Korábbi tanulmányunk a különböző klinikai mintákban kimutatott, súlyos akut légzőszervi szindrómát okozó 2-es típusú koronavírussal (SARS-CoV-2) foglalkozott1. Ez a vírus a kontaminált helyszíneken különböző felületeken kimutatható2. Most a SARS-CoV-2 különböző környezeti feltételek között fennálló stabilitásáról írunk.

Először a SARS-CoV-2 különböző hőmérsékleteken mutatott stabilitását mértük. A SARS-CoV-2-t vírusközvetítő közegben (a végkoncentráció ml-enként az 50%-os szövetkultúra-fertőzési dózis [TCID50] ∼6,8-szoros logaritmikus hígítása volt) inkubáltuk legfeljebb 14 napig, ezután teszteltük a fertőzőképességét (függelék 1. o.). A vírus nagyon stabil 4 °C-on, de érzékeny a hőre. 4 °C-on mindössze 0,7 logaritmikus egységnyi csökkenés volt megfigyelhető a fertőző titerben a 14. napon. Az inkubációs hőmérséklet 70 °C-ra emelésével a vírus inaktiválódásához szükséges idő 5 percre csökkent.

Vizsgáltuk továbbá a vírus stabilitását különböző felületeken. Röviden, egy 5 μl-es vírustenyészetcseppet (ml-enként ∼7,8 TCID50 logaritmikus egység) pipettáztunk egy felületre (függelék 1. o.; ∼cm2 per darab), és szobahőmérsékleten hagytuk (22 °C) kb. 65%-os relatív páratartalom mellett. A beoltott tárgyakat a kívánt időpontban rögtön beáztattuk 200 μl vírusközvetítő közeggel 30 percre, hogy mosással izoláljuk a vírust. Vagyis a vírus ilyen módon történő kimutatása nem feltétlenül tükrözi a vírus felszínes érintkezés általi felvételének esélyét. Nyomtatópapíron és papírzsebkendőn 3 óra inkubáció után nem volt kimutatható a vírus, míg kezelt fán és ruhán 2 nap után nem lehetett fertőző vírust találni. 

Ezzel szemben a sima felületeken stabilabbnak bizonyult a SARS-CoV-2. Kezelt sima felületen a 4. napon (üveg és bankjegy), illetve a 7. napon (rozsdamentes acél és műanyag) nem találtunk fertőző vírust. Meglepő azonban, hogy a sebészi maszk külső rétegén még a 7. napon is kimutatható mennyiségű fertőző vírus lehet (az eredeti oltóanyag ∼0,1%-a). Érdekes módon a fertőző SARS-CoV-2 kétfázisú bomlása volt megfigyelhető az ezekről a sima felületekről gyűjtött mintákban (függelék 2–7. o.). 39 reprezentatív nem fertőző minta adott pozitív RT-PCR tesztet3 (nincs adat), megmutatva ezzel, hogy az eluensek még a nem fertőző vírusokat is előhozhatják.

Teszteltük ezenkívül a fertőtlenítőszerek vírusölő hatását. 15 μl SARS-CoV-2 tenyészetet (ml-enként ∼7,8 logaritmikus egység TCID50) adtunk különböző fertőtlenítőszerek 135 μl-nyi munkaoldatához (függelék 1. o.). A kézmosó szappannal végzett 5 perces inkubáció kivételével 5 perc szobahőmérsékleten (22 °C) történő inkubáció után egyik esetben sem volt kimutatható fertőző vírus. Emellett azt találtuk, hogy a SARS-CoV-2 kiemelkedően stabil a pH-értékek széles skáláján szobahőmérsékleten (pH 3–10; függelék 1. o.). Összefoglalva, a SARS-CoV-2 nagyon stabil tud lenni kedvező környezetben4, de az is igaz, hogy érzékeny a standard fertőtlenítő eljárásokra.

A munkát a National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health támogatta (szerződésszám: HHSN272201400006C). Az LLMP-t a Croucher Alapítvány támogatta. A szerzőknél nem áll fenn összeférhetetlenség.

SARS-CoV-2_stabilitása-táblázatok

A SARS-CoV-2 stabilitása táblázatok letölthetőek innen: https://www.covid1001.hu/wp-content/uploads/2020/05/SARS-CoV-2_stabilitása-táblázatok.pdf

Irodalomjegyzék

1 Pan Y, Zhang D, Yang P, Poon LLM, Wang Q. Viral load of SARS-CoV-2 in clinical samples.Lancet Infect Dis 2020; published online Feb 24. https://doi.org/10·1016/S1473– 3099(20)30113–4.

2 Ye G, Lin H, Chen L, et al. Environmental contamination of the SARS-CoV-2 in healthcare premises: an urgent call for protection for healthcare workers. medRxiv2020; published online March 16. DOI:10·1101/2020·03·11·20034546 (preprint).

3 Chu DKW, Pan Y, Cheng SMS, et al. Molecular diagnosis of a novel coronavirus (2019-nCoV) causing an outbreak of pneumonia. Clin Chem2020; published online Jan 31. DOI:10·1093/ clinchem/hvaa029.

4 van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, et al. Aerosol and surface stability of SARS- CoV-2 as compared with SARS-CoV-1.N Engl J Med 2020; published online March 17. DOI:10·1056/NEJMc2004973.

Megjegyzések a cikk értékeléséhez

Dr Berta Gabriella vagyok, a cikk első lektora. Nagy várakozással tekintettem a cikk fordítása felé, hiszen minden vírus terjedési tulajdonságról szóló új adat hasznos lehet, amikor az elkerülő magatartásunkatszervezzük.

A cikk kevesebb igazán hasznos adatot tartalmazott, mint amire számítottam. Az értékelési szempontjaimat megosztanám a Tisztelt Olvasóval.

1. Ismeretlen adatok: a cikk gyors átfutásakor a táblázatokban számos „U” szerepel az érték és mértékegység helyén. Erre sehol nem találtam magyarázatot. Így ennek értelmezése nehézséget okozott. 

2. Vizsgálati módszer korlátai: A cikkben azt vizsgálták, hogy egy adott felületen/ adott fertőtlenítőszer hatására/ adott idő elteltével találnak-e SARS-CoV2-re jellemző RNS(részlete)-t 

a. A legfontosabb korlát ebben, hogy a megfelelő RNS részlet nem igazol fertőzőképes vírust. Fertőzőképes vírus: teljes RNS + lipidburok. 

b. A második kérdés, hogy a fertőzőképességet valószínűleg nem igazolja az RNS kimutathatósága. Ha az RNS-hez valódi, fertőzőképes vírus tartozik, akkor is szükségünk lenne egy adatra, ami sehol nem található meg. A minimális mennyiséget, ami képes fertőzést okozni, azt nem ismerjük. Az is segítség lenne, ha a felezési idő jellemzése a fertőzőképesség tekintetében ismert lenne az olvasó számára. 

3. Érdekes adatok az eddigiek és az „életszerű” kísérleti körülmények tükrében 

a. A sebészi maszk külső felszínén a vizsgálat szerint még 7 nap elteltével is kimutatható volt a vírus RNS-e. Virológiában/biológiában jártas kollégáimmal konzultálva arra jutottunk, hogy az egyébként tiszta/nem használt sebészi maszk külső felszínén nincsenek meg a minden használatban lévő felszínen megtalálható RNS bontó enzimek. Ezek az emberek bőrén az első védelmi vonalat jelentik az RNS vírusok ellen. A bőrünkről bárhová rákerülnek. Így akármi történik a vírus lipid-burkával, az RNS megőrzi kimutathatóságát, bár a fertőzőképessége talán régen elveszett. 

b. A fertőtlenítőszerek 5 perces inkubációs idő alatt kimutathatatlanná tették a vírus RNS-t. Az életszerű alkalmazás egyedül a sebészeti bemosakodáskor tart 5 hosszú percig. A vizsgált fertőtlenítőszerek nagy részét a felületeken rövidebb ideig alkalmazzuk. Itt kiegészítő adatokat tudnánk érdemben használni. Ha azt is tudnánk, hogy melyik fertőtlenítőszernél mi az a legrövidebb idő, amennyi alatt hatástalanítja a vírusokat. (4, 3, 2, 1 perces hatékonysági értékek) 

c. A szappan az egyetlen, ami a vizsgálat szerint nem pusztítja el a vírusokat 5 perc alatt sem. Ez ijesztő. A részletek azonban nagyon fontosak. Ennél az értéknél a környezeti pH feltüntetésre került, ami 3.5 volt. No, de! A szappanok lúgos környezetet teremtenek és ott hatnak. Mit várunk a szappantól, ha savas környezetben vizsgáljuk? 

Összefoglalva. Ha lenne varázspálcám, akkor olyan vizsgálatokat teremtenék, amik tartalmazzák az életszerű körülmények mintájára végzett kísérletek eredményeit. Meglennének azok az adatok, hogy mennyi fertőzőképes vírus szükséges egy felületen, hogy onnan megfertőződjünk és a fertőzőképes vírust tudnánk kimutatni, nem elégednénk meg jellemző RNS részletekkel. 

sars-cov-2-stabilitása

További információ a koronavírusokról itt.