Eredeti cikk dátuma: 2020. október 22.
Eredeti cikk címe: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses
Eredeti cikk szerzői: Ugur Sahin, Alexander Muik, Evelyna Derhovanessian, Isabel Vogler, Lena M. Kranz, Mathias Vormehr, Jasmin Quandt, Daniel Maurus, Sebastian Brachtendorf, Verena Lörks, Julian Sikorski, Rolf Hilker, Dirk Becker, Ann-Kathrin Eller, Jan Grützner, Carsten Boesler, Corinna Rosenbaum, Marie-Cristine Kühnle, Ulrich Luxemburger, Alexandra Kemmer-Brück, David Langer, Stefanie Bolte, Katalin Karikó, Tania Palanche, Boris Fischer és Özlem Türeci Alina Baum, Kristen Pascal és Christos A. Kyratsous Martin Bexon Armin Schultz Pei-Yong Shi és Camila Fontes-Garfias, John L. Perez, Kena A. Swanson, Jakob Loschko, Ingrid L. Scully, Mark Cutler, Warren Kalina, David Cooper, Philip R. Dormitzer és Kathrin U. Jansen
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2814-7#change-history
Eredeti cikk státusza: Közzétéve
Fordító(k): Jánószky Anna
Lektor(ok): dr. Serly Julianna
Nyelvi lektor(ok): Szemők Ildikó
Szerkesztő(k): Cs. Nagy Ágnes, Lehoczki-Bárány Réka

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!


Absztrakt

A súlyos akut légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) világjárvány terjedésének megállításához hatékony oltóanyagra van szükség. Nemrégiben a 2019-es koronavírus-betegség (COVID19) elleni BNT162b1 vakcinával kapcsolatos, folyamatban lévő, placebokontrollos, megfigyelő számára vak, I–II. fázisú klinikai vizsgálat biztonságosságával, tolerálhatóságával és antitestválaszával kapcsolatos adatokat tettünk közzé. A BNT162b1 olyan lipid nanorészecskével formulázott nukleozid-módosított mRNS, amely a SARS-CoV-2 tüskefehérje receptorkötő doménjét (RBD) kódolja1. Jelen tanulmányban a BNT162b1 vakcinálás után a 18–55 év közötti egészséges felnőtteknél jelentkező antitest- és T-sejt-választ mutatjuk be egy második, nem randomizált, nyílt elrendezésű, I–II. fázisú klinikai vizsgálat keretein belül. A kétdózisú 1–50 μg BNT162b1 vakcina jelentős CD4+ és CD8+ T-sejt-választ, illetve erős antitestválaszt váltott ki jóval nagyobb RBD-kötő IgG-koncentrációval, mint ami a COVID19-ből felépültek kohorszvizsgálata során a szérumukból kimutatható volt. A SARS-CoV-2 szérumneutralizáló antitestek geometriai átlagtitere a 43. napon 0,7–3,5-szöröse (1–50 μg dózis) volt a gyógyultak átlagtiterének. Az immunszérumok széles körben neutralizálták a különböző SARS-CoV-2-tüskevariánsokkal rendelkező pszeudovírusokat. A résztvevők többsége az RBD-specifikus CD8+ és CD4+ T-sejt-felszaporodás mellett az 1-es típusú segítő T-sejt (TH1)-felé eltolt T-sejtes immunválaszt mutatott. Az RBD-specifikus CD8+ és CD4+ T-sejtek jelentős része interferon-γ-t termelt. A BNT162b1 mRNS-vakcina által kiváltott nagymértékű RBD-specifikus antitest-, T-sejt- és kedvező citokinválasz azt sugallja, hogy számos előnyös mechanizmus révén potenciális védelmet nyújthat a COVID19-cel szemben.

Főszöveg

A 2019-es koronavírus-betegséget (COVID19) – amely egy nagy mértékben változó tünetekkel járó, súlyos akut légzőszervi tünetegyüttes – a 2019 decemberében Kínában azonosított súlyos akut légzőszervi tünetegyüttest okozó koronavírus 2 (SARS-CoV-2) okozza. 2020. március 11-én az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a SARS-CoV2-járványt világjárvánnyá nyilvánította. 2020. szeptember 16-ig több mint 29 millió esetet regisztráltak világszerte, több mint 930 000 halálesettel2. A világjárvány emberi társadalomra gyakorolt súlyos és világméretű hatása biztonságos és hatékony gyógyszerek és vakcinák gyors fejlesztését teszi szükségessé3.

A lipid nanorészecskékkel (LNP) formulázott mRNS-vakcinatechnológia lehetővé teszi a pontos genetikai információ eljuttatását adjuváns hatás segítségével az antigén-prezentáló sejtekhez4. E módszer többszörös virális célpont elleni profilaktikus hatásossága bizonyítást nyert a preklinikai modellekben5,6,7. Az LNP-vel és liposzómával formulázott RNS-vakcina biztonságos és jól tolerálható volt a klinikai vizsgálatok során, mind a fertőző betegségek megelőzése, mind a rákterápia terén8. Az mRNS csak ideiglenesen expresszálódik és nem épül be a genomba. A DNS-templátról molekulárisan jól meghatározott, állati eredetű anyagoktól mentes, in vitro, hatékony, sejtmentes transzkripciós folyamat révén zajlott a szintézis5,9,10. A gyors és könnyen skálázható mRNS-gyártás és LNP formulázási folyamat lehetővé teszi a többdózisú és gyors vakcinagyártást6,7,11, ezáltal alkalmas a gyors vakcinafejlesztésre és a világjárvány alatti vakcinaellátásra.

Két I–II. fázisú ernyő (umbrella) klinikai vizsgálatot végeztek Németországban és az USA-ban, amelyek több különböző Project Lightspeed által kifejlesztett, LNP-burkos RNS-vakcinajelöltet vizsgálnak a kapcsolódó BioNTech-Pfizer COVID19 RNS vakcinafejlesztési program keretein belül. Az USA-beli klinikai vizsgálat során (NCT04368728) a legesélyesebb vakcinajelölttel, a BNT162b1-gyel kapcsolatban nemrégiben tettünk közzé időközi eredményeket1. A BNT162b1 a SARS-CoV-2 tüskefehérje receptorkötő doménjét (RBD) kódolja, amely a neutralizáló antitestek fő célpontja. A BNT162b1 által expresszált RBD-antigén fúzióval kapcsolódik a T4 fibritin eredetű „foldon” trimerizációs doménhez, amely multivalens megjelenése által növeli annak immunogenitását12. Az RNS-t a nagyfokú stabilitás és a transzláció hatásossága érdekében optimalizáltuk13,14, és uridin helyett 1-metil-pszeudouridint tartalmaz a veleszületett immunszenzitivitás tompítására és az in vivo mRNS-transzláció növelésére15. A palecebokontrollos, megfigyelő számára vak USA-beli klinikai vizsgálatban 10 μg, 30 μg (mindkét dózisszintnél, az első és a második dózis 21 nap különbséggel) és 100 μg (csak első) dózisokat adtak a vizsgálati személyeknek. Nem észleltek súlyos nemkívánatos eseményt. Az injekció beadásának helyén jelentkező reakciók és szisztémás események (többnyire influenzaszerű tünetek) dózisfüggőek, általában enyhék vagy közepesen súlyosak és átmenetiek voltak. A dózis emelésével, illetve a második dózis után az RBD-kötő immunglobulin- (IgG-) koncentrációk és a SARS-CoV-2 neutralizáló titerek emelkedtek a szérumokban. Az emlékeztető oltás után 14 nappal a neutralizáló titerek geometriai átlaga elérte a COVID19-re jellemző több betegtől származó humán konvaleszcens szérum (HCS) 1,9–4,6-szorosát. Jelen tanulmány a német klinikai vizsgálat (NCT04380701, EudraCT: 2020-001038-36) rendelkezésre álló adataival bővíti és egészíti ki előző jelentésünket, részletes jellemzést nyújtva a BNT162b1 vakcináció által kiváltott antitest- és T-sejtes immunválasszal kapcsolatban.

Vizsgálati elrendezés és elemzési készlet

2020. április 23. és május 22. között 60 résztvevőt oltottak be Németországban BNT162b1 vakcinával. Az egyes dóziscsoportok mindegyikében (1 μg, 10 μg, 30 μg és 50 μg) tizenkét résztvevő az 1. napon kapta meg az első dózist és a 22. napon az emlékeztető dózist (kivéve a 10 μg-os, illetve 50 μg-os kohorszok egy-egy tagját, akik a vizsgálati készítménytől független okból nem vettek tovább részt a vizsgálatban), és 12 résztvevő kizárólag egy 60 μg-os alapdózist kapott az 1. napon (1. kibővített adatábra). A vizsgálati populáció egészséges férfiakból és nem gravid nőkből állt, átlagéletkoruk 37 év (20–56 év között), a nemek eloszlása egyenlő volt. A legtöbb résztvevő fehér (96,7%), egy fő afroamerikai, egy pedig ázsiai volt (egyenként 1,7%; részletes adatok az 1. kibővített adattáblázatban). Az előzetes adatelemzés az immunogenitásra összpontosított (részletes adatok a 2. kibővített adattáblázatban).

Előzetes biztonságossági és tolerabilitási adatok

Röviden, egyetlen dózisnál sem lépett fel súlyos nemkívánatos esemény és senkit nem zártak ki nemkívánatos esemény miatt a vizsgálatból. A 10 μg-os és a 30 μg-os csoportokban az USA-beli klinikai vizsgálathoz hasonlóan a vizsgálat keretén belül jelentett szisztémás események nagy része a reaktogenitás miatt történt, amely jellemzően az immunizálás első 24 órájában jelentkezett (2. kibővített adattáblázat). Az injekció beadásának helyén az elsődleges vagy az emlékeztető dózis után 7 napon belül nagyrészt fájdalom és érzékenység fordult elő. A reaktogenitás dózisfüggő volt, és az emlékeztető dózis után kifejezettebben érvényesült. A kapcsolódó tünetek, mint a láz, a hidegrázás, a fejfájás, az izomfájdalom, az ízületi fájdalom, az oltás helyén jelentkező fájdalom és nyomásérzékenység enyhe vagy középsúlyos, esetenként súlyos (3. szintű) formában jelentkeztek. A 30 μg-os dózisszintű kohorsz esetén 12 vizsgálati személyből 2 (16,7%) jelzett súlyos lokális reaktogenitást; 6 vizsgálati személy (50%) jelentett súlyos szisztémás reaktogenitást (elsősorban fejfájást, hidegrázást, fáradékonyságot és izomfájdalmat); 1 pedig (8,3%) lázat jelentett. Ezek átmenetileg jelentkező nemkívánatos események voltak, amelyek spontán megszűntek vagy egyszerűen (például paracetamollal) kezelhetők voltak. Az 50 μg-os emlékeztető dózis után jelentkező reaktogenitás miatt azok a résztvevők, akik 60 μg-os kezdő dózist kaptak, nem kaptak emlékeztető oltást.

Habár nem volt releváns különbség a rutin klinikai laborértékekben a BNT162b1-gyel történt vakcináció után, a beoltott résztvevők vérében dózistól függően átmeneti C-reaktív proteinszint-emelkedés (CRP) és ideiglenes limfocitaszám-csökkenés jelentkezett (3. kibővített adatábra). A CRP olyan gyulladásos szérumfehérje, amelyet korábban számos fertőző betegség elleni vakcina biomarkereként írtak le és a vakcinák adjuváns tevékenységének indikátora16,17,18,19. Az RNS-vakcinákkal kapcsolatos korábbi klinikai tapasztalataink szerint a limfociták átmeneti csökkenése valószínűleg a veleszületett immunstimulációval összefüggő, limfoid szövetekbe történő limfocita-újraeloszlásnak tulajdonítható20. Neutropénia ezzel egyidejűleg nem volt megfigyelhető. Az RNS-vakcinák hatásmechanizmusa tekintetében a CRP-szint és a limfocitaszám is farmakodinámiás markernek tekinthető.

Vakcinaindukált antitestválasz

A kiindulásnál kiértékeltük az RBD-kötő IgG és a SARS-CoV-2-neutralizáló titerek koncentrációját 7, illetve 21 nappal a BNT162b1 első dózisának beadását követően (a 8. és 22. napon), valamint 7 és 21 nappal az emlékeztető dózis után (a 29. és 43. napon), kivéve a 60 μg-os kohorszot, amelynek tagjai kizárólag a kezdő dózist kapták meg (1. ábra, 3. kibővített adattáblázat).

1. ábra: BNT162b1-indukált IgG-koncentrációk.

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

A vakcinálási ütemterv és a szérumvizsgálatok az 1. kibővített adatábrán láthatók. A résztvevőket a BNT162b1-gyel immunizáltuk az 1. (minden dózisszint esetén) és a 22. napon (minden dózisszint esetén, kivéve a 60 μg-os kohorszot) (csoportonként = 12; a 22. naptól a 10 μg-os és 50 μg-os kohorszok esetében = 11). Az oltást megelőző válaszok adatait összevontuk az összes dózisban. A konvaleszcens COVID19-mintákat (HCS, = 38) legalább 14 nappal a PCR-rel megerősített diagnózist követően vették le, amikor a donorok már tünetmentesek voltak. Minden szérumot duplikátumként teszteltünk és a GMC-vel ábrázoltuk. A beválogatási küszöbérték (LLOQ = 1,15) alá eső értékek esetén az LLOQ/2 értékeket ábrázoltuk (a). A nyílhegyek az oltások napjait jelölik. A kockás oszlopok azt jelzik, hogy nem történt emlékeztető oltás. A GMC-csoportként jelzett adatok (értékek az oszlopok fölött) 95%-os konfidenciaintervallummal (CI).

Az immunizált résztvevők erős, dózisfüggő, vakcinaindukált antitestválaszt mutattak. Az első dózis után 21 nappal (az 1-től 50 μg-ig terjedő négy dózisszintnél) az RBD-kötő IgG geometriai átlagkoncentrációk (GMC-k) dózisfüggő módon megemelkedtek, 265-ről 1672 egység (U)/ml terjedő GMC-értékekkel (1. ábra). Az emlékeztető dózis után hét nappal (29. nap) az 1–50 μg BNT162b1-gyel vakcinált résztvevők RBD-kötő IgG GMC-i erős, dózisfüggő emlékeztető választ mutattak 2015-től 25 006 U/ml-ig terjedő értékekkel. A 43. napon (21 nappal az emlékeztető után), az RBD-kötő antitestek GMC-i 3920–18 289 U/ml−1 közötti tartományba estek a BNT162b1-gyel vakcináltakban, összehasonlítva a 602 U/ml−1-rel, amelyet a SARS-CoV-2-vel megfertőződőtt 38 páciens konvaleszcens szérumcsoportja mutatott. A páciensek 18–83 évesek voltak, és a szérumot legalább 14 nappal a polimeráz-láncreakcióval (PCR) igazolt diagnózis után vették le tőlük. A 60 μg-os dózisszintű kohorsz esetében, amely csupán egyetlen, első dózist kapott, a 43. napon az RBD-kötő IgG GMC 755 U/ml volt, amely azt jelezte, hogy az antitest-koncentrációk emeléséhez egy emlékeztető dózisra is szükség van.

A SARS-CoV-2 neutralizáló antitestek geometriai átlagtiterei (GMT-i) az első dózis után 21 nappal enyhén emelkedtek dózisfüggő módon (2.a. ábra, 4. kibővített adattáblázat). A konvaleszcens szérumpanel 94-es értékéhez viszonyítva 7 nappal az emlékeztető dózis után lényegesen magasabb szérumneutralizáló GMT-szinteket figyeltünk meg, amelyek elérték a 36 (1 μg dózisszint), a 158 (10 μg dózisszint), a 308 (30 μg dózisszint) és az 578 (50 μg dózisszint) értékeket. A 43. napon (21 nappal az emlékeztető oltás után) a neutralizáló GMT-k és az RBD-kötő GMC-k szintje csökkent (az 1 μg-os dózisszintű csoport kivételével). A szérum vírusneutralizáló GMT-k szorosan korreláltak az RBD-kötő IgG GMC-kel (2.b ábra), és a vakcina kisebb mértékű szérumneutralizáló GMT-t váltott ki az RBD-kötő IgG GMC-re, mint a SARS-CoV-2-vel történő fertőződés. Összegezve, a BNT162b1 által kiváltott antitestválasz a BNT162-01 klinikai vizsgálatban nagy mértékben tükrözte az USA-beli klinikai vizsgálatban megfigyelteket1.

2. ábra: BNT162b1-indukált vírusneutralizáló titerek.

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

A vakcinálási ütemtervet és a szérumvizsgálatokat az 1. kibővített adatábra mutatja, és a résztvevők e szerint kerültek immunizálásra. 1.ábra, SARS-CoV-2 50%-os neutralizáló titerek (VNT50) az immunizált résztvevőkben és azokban a páciensekben, akik felgyógyultak a COVID19-ből (HCS). Minden szérumot duplikátumként teszteltünk, és GMT-vel ábrázoltuk. Az LLOQ = 20-nál alacsonyabb értékek esetében az LLOQ/2 értékeket ábrázoltuk. A nyílhegyek a vakcinálás napjait jelölik. A kockás oszlopok azt jelzik, hogy nem történt emlékeztető oltás. A GMT-csoportként jelzett adatok (értékek az oszlopok felett) 95% CI-vel. b, a rekombináns RBD-kötő IgG GMC-k nem parametrikus Spearman-korrelációi (az 1. ábra alapján) a 29. napon gyűjtött szérum-VNT50-mintával c, pszeudovírus 50%-os neutralizációs titerek (pVNT50) egy pszeudovírus-csoporton keresztül, amely magában foglal 17 SARS-CoV-2 tüskefehérje-variánst, többek közt 16 RBD-mutánst és a domináns D614G tüskefehérje-variánst (dózisszint 10 μg, = 1; dózisszint 30 és 50 μg, = 2 reprezentatív 29. napi szérumból). Minden szérumot duplikátumként teszteltünk, és GMT-vel ábrázoltuk. LLOQ = 40. A GMT-csoportként jelzett adatok 95%-os CI-vel.

A vakcinált résztvevőktől vett szérumokat nyilvánosan elérhető információk21 segítségével azonosított 16 SARS-CoV-2 RBD-variánssal és a domináns (nem RBD) D614G22 tüskevariánssal teszteltük pszeudovírus neutralizációs eljárással a neutralizációs válasz mértékének kimutatására. A második BNT162b1-dózis után 7 nappal gyűjtött szérumok minden SARS-CoV-2-tüskevariánsra magas neutralizáló titert mutattak (2.c ábra, 5. kibővített adattáblázat).

Vakcinaindukált T-sejt-válaszok

Az 1–60 μg dózisszintű kohorszok 51 résztvevőjének perifériás véréből származó mononukleáris sejtjeivel (PBMC-k) direkt ex vivo IFNγ ELISpot (enzimhez kapcsolt immunoszorbens spot eljárás) segítségével meghatároztuk a BNT162b1-gyel immunizáltak CD4+ és CD8+ T-sejt-válaszait az első oltás előtt (1. nap) és a 29. napon (1–50 μg-os kohorszban 7 nappal az emlékeztető oltás után) (3. ábra). Az eljárás során a vakcina által kódolt teljes szekvenciahosszúságú RBD-t reprezentáló átfedő peptidekkel stimuláltuk a CD4+, illetve a CD8+ T-sejt-effektorokat egy éjszakán át.

3. ábra: A BNT162b1-indukált CD4+ és CD8+ T-sejt-válaszok gyakorisága és nagysága

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

A vakcinálási ütemterv leírása a 1. kibővített adatábrán található. A direkt ex vivo IFNγ ELISpot kiértékeléséhez az (első oltás előtti) 1. és a 29. napon (1 és 10 μg-os kohorsz esetében 7 nappal az emlékeztető oltás után, mindkét esetben = 11; illetve a 30 és 50 μg-os dózis estén = 10; a 60 μg-os kohorsz esetén 28 nappal az első oltást követően, = 9) nyert CD4+ és CD8+T-sejt-effektorokkal dúsított PBMC-ket egy éjszakán át stimuláltuk egy, a vakcina által kódolt RBD-t reprezentáló átfedő fehérjepoollal. A gyakori patogének T-sejt-epitóppooljai, a CEF (CMV, EBV, influenzavírus, I. osztályú HLA epitópok) és a CEFT (CMV, EBV, influenzavírus, tetanusz-toxoid, II. osztályú HLA epitópok) az általános T-sejt-reaktivitás kiértékelésére szolgáltak, míg a negatív kontroll a sejttenyészet tápközege volt. Minden egyes adatpont egy vizsgált résztvevőre vonatkoztatott normalizált átlag pöttyszámot reprezentál az egy párhuzamosban alkalmazott lyukakból, a csak tápközeget tartalmazó kontroll kivonását követően (a, c). a, Minden dóziskohorsz RBD-specifikus CD4+ és CD8+ T-sejt-válasza. A posztvakcinációs adatpontok feletti arányszámok azon résztvevők arányát mutatják, akiknek a dózisszintek szerint tesztelt összes résztvevő közül detektálható CD4+ és CD8+ T-sejt-válasza volt. b, Példa: CD4+ és CD8+ ELISpot képek a 10 μg-os kohorsz egy résztvevőjéről. c, Minden résztvevő RBD-specifikus CD4+ és CD8+ T-sejt-válasza, akik megkapták az első és az emlékeztető oltást (= 42), és pozitív választ mutattak az RBD-re, illetve ezen résztvevők kiindulási CEFT- és CEF-specifikus T-sejt-válaszai. A vízszintes vonalak a medián értékeket mutatják.

Az első és emlékeztető oltást megkapó 42 résztvevőből (az 1 μg-tól 50 μg-ig terjedő kohorszoknál) 40 (95,2%, beleértve azokat a résztvevőket, akik 10 μg BNT162b1 vagy magasabb dózisú kezelést kaptak) felerősített RBD-specifikus CD4+ T-sejt-választ mutatott. Habár a válaszok nagysága egyénenként eltérő volt, a legerősebb RBD által kiváltott CD4+ T-sejt-választ adó résztvevőknél több mint tízszeres memóriaválaszt figyeltünk meg, mint amikor ugyanőket citomegalovírust (CMV), Epstein-Barr-vírust (EBV), influenzavírust és tetanusz toxoidból származó immundomináns peptidpanelekkel stimuláltuk (3.a–c. ábra). Azoknál, akik a 60 μg-os kohorszba tartoztak és csak az első dózist kapták meg, mind az immunogenitási ráta (9/5; 55,6%), mind a válasz erőssége alacsonyabb volt, mint a többi kohorsz esetében, ami az emlékeztető oltás fontosságára utal. A kiindulásnál nem volt detektálható CD4+ T-sejt-válasz, kivéve az 50 μg-os dóziskohorsz egyik résztvevőjénél, aki eredetileg is rendelkezett kis mennyiségű RBD-reaktív CD4+ T-sejttel, ami a vakcináció után lényegesen megnövekedett (a normalizált átlag pöttyszám 63 és 1519 között). Az 1 μg-os kohorsz két résztvevőjénél nem tudtuk kiértékelni a kiindulási adatokat. Az RBD-specifikus CD4+ T-sejt-válaszok erőssége pozitív korrelációt mutatott mind az RBD-kötő IgG-, mind a SARS-CoV-2-neutralizáló antitesttiterekkel (4.a., b kibővített adatábrák), az intramolekuláris segítségnyújtás elvével összhangban23. Az 1 μg BNT162b1-gyel immunizált két résztvevőnél, akik esetében hiányzott a CD4+-válasz, nem volt detektálható mennyiségű vírusneutralizáló titer (VNT50) (4.b kibővített adatábra).

A vakcinaindukált CD8+ T-sejt-választ mutató résztvevők közül (42/32 résztvevő kapott első és emlékeztető oltást is, 76,2%) a többség olyan erős immunválaszt mutatott (3.a ábra), amely összehasonlítható volt ugyanezen résztvevők CMV-re, EBV-re és influenzavírusra adott memóriaválaszával (3.b, c ábra). A 60 μg-os kohorszban egyszeri dózissal immunizáltak válaszaránya alacsonyabbnak bizonyult (4/9, 44%), és gyengébb volt az RBD-re adott CD8+ T-sejt-válaszuk. Az RBD-specifikus CD8+ T-sejt-válaszok erőssége pozitívan korrelált a vakcinaindukált CD4+ T-sejt-válaszokkal, de nem korrelált szignifikánsan a SARS-CoV-2-neutralizáló antitesttiterekkel (4.c, d kibővített adatábra).

Figyelemre méltó, hogy habár a CD4+ és CD8+ T-sejt-válasz 1 μg BNT162b1-nél alacsonyabb volt, mint más dózisok esetében (egyenként 11/9 és 11/8 résztvevő), néhány résztvevőnél a vakcinaindukált T-sejtszám majdnem ugyanolyan magas volt, mint a 50 μg BNT162b1-gyel vakcinált csoportnál (3.a ábra).

A BNT162b1-gyel immunizált 52 résztvevőtől a vakcinálás előtt és után gyűjtött PBMC-k segítségével vizsgáltuk a vakcinában kódolt teljes szekvenciahosszúságú RBD-t reprezentáló átfedő peptidekkel, stimuláció hatására lezajló citokintermelődést az IFNγ, az IL-2 és az IL-4 intracelluláris festésével (ICS), hogy értékeljük az RBD-specifikus T-sejtek funkcionalitását és polarizációját. Az RBD-specifikus CD4+ T-sejtek IFNγ-t, IL-2-t vagy mindkettőt termelnek, de a legtöbbeknél nem termelődött IL-4 (4.a–c. ábra, 6. kibővített adattáblázat). Hasonlóan, az RBD-specifikus CD8+ T-sejtfrakciók IFNγ+-t, valamint IL-2-t termeltek.

4. ábra: A BNT162b1-indukált T-sejtek citokinpolarizációja

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

A vakcinálási ütemterv leírása az 1. kibővített adatábrán található. A vakcináción átesett résztvevők (7 nappal az emlékeztető oltás után az 1 és 10 μg-os kohorszok esetében = 10, a 30 μg esetében = 12 és az 50 μg-os esetében = 9; valamint 28 nappal az első oltás után a 60 μg-os kohorsz esetében, n = 11) és a COVID19 betegségből felépült donorok (HCS, = 15; c) PBMC-it egy éjszakán át stimuláltuk a vakcinában kódolt RBD-t reprezentáló átfedő fehérjepoollal és áramlási citometriával (ac), illetve mikrogyöngyalapú immunvizsgálati eljárással (d) elemeztük. A kapuzási stratégiát az 1. kiegészítő ábra mutatja. a, Példa: egy 10 μg-os dózissal immunizált résztvevő citokintermelő CD4+ és CD8+ T-sejtjeiről készült pszeudokolor áramlási citometriás kép. b, A jelzett citokintermelő RBD-specifikus CD4+ T-sejtek százalékos aránya az összes citokintermelő RBD-specifikus CD4+ T-sejt számához képest. Számtani középérték 95% CI-vel. A CD4-válasszal nem reagálók (<0,03% összes citokintermelő T-sejt; 1 μg, = 5; 10 μg, = 1; 30 μg, = 2; 50 μg, = 1; 60 μg, = 6) nincsenek feltüntetve. c, A jelzett citokintermelő RBD-specifikus CD8+ (fent) és CD4+ (lent) T-sejtek százaléka az ugyanazon alcsoporthoz tartozó összes keringő T-sejt számához képest. Az adatpontok feletti értékek a dóziskohorszonkénti átlagos frakciókat jelzik. A résztvevők együtt tesztelt PBMC-i (b, c). d, PBMC-k citokinkibocsátása az 50 μg-os kohorsznál (= 5; az eljárás eredményei a fennmaradó mintákból itt, illetve más kohorszokban ekkor még nem voltak elérhetők). Minden adatpont a DMSO-kontrollal csökkentett egy párhuzamos lyukból származó átlagot jelent egy résztvevőre nézve. Az LLOQ-k TNF-re 6,3 pg/ml−1, IL-1β-ra 2,5 pg/ml−1, IL-12p70-re 7,6 pg/ml−1, IL-4-re 11,4 pg/ml−1 és IL-5-re 5,3 pg/ml−1 értéket mutattak.

A BNT162b1-vakcinációval nyert RBD-specifikus T-sejtek átlag frakciója az összes keringő T-sejt közt jelentősen magasabb volt, mint annál a tizenöt donornál, akik felépültek a COVID19-betegségből. Az RBD-specifikus IFNγ+ CD8+ T-sejtfrakciók az immunizáltakban több százalékkal meghaladták a perifériás vérben lévő CD8+ T-sejtek mennyiségét (4.c ábra). Az öt vakcinált résztvevő PBMC-inek felülúszóit ex vivo stimuláltuk átfedő RBD-peptidekkel, és proinflammatorikus citokinek – TNF, IL-1β és IL-12p70 – termelődtek, de IL-4 és IL-5 nem (4.d ábra).

Összességében az eredmények azt jelzik, hogy a BNT162b1 szinte minden résztvevőnél funkcionális és proinflammatorikus CD4+ és CD8+ T-sejt-választ eredményez a segítő T-sejt-válasz TH1 irányú polarizációjával.

Megbeszélés

Egyidejűleg figyeltük meg a neutralizáló antitestek termelődését, a vírusspecifikus CD4+ és CD8+ T-sejtek aktiválódását és nagy mennyiségű immunmoduláló citokin felszabadulását – mint amilyen az IFNγ is –, amely összehangolt immunválaszt jelent virális behatolás esetén24. Az IFNγ számos antivirális válasznál kulcsfontosságú citokin. Szinergista módon hat az I-es típusú interferonokkal a SARS-CoV-replikáció gátlására25. Azoknál, akik az IFNG gén olyan polimorfizmusával rendelkeznek, amely korlátozza az IFNγ-aktivitást, a SARS-vírusra való fogékonyság az ötszörösére emelkedett26. A nagy mennyiségű IFNγ-termelő CD8+ T-sejt jelzi, hogy egy kedvező celluláris immunválasz antivirális és immunerősítő tulajdonságokkal kiegészíti az erős neutralizáló antitestválaszt.

Az IFNγ, az IL-2 és az IL-12p70 megléte, illetve az IL-4 vagy IL-5 hiánya kedvező TH1-profil meglétét és a potenciálisan káros TH2-immunválasz hiányát jelzi. A CD4+ és CD8+ T-sejtek hosszan tartó immunmemóriát alakíthatnak ki a koronavírusokkal szemben, ahogy láttuk ezt a SARS-CoV-1 betegségből felépülteknél, akik szervezetében a CD8+ T-sejtek 6–11 éven keresztül is fennmaradtak24, 27. A tünetmentes vírusexpozíció néhány esete a szerokonverzió nélküli sejtes immunválaszhoz kapcsolódott, jelezve, hogy a SARS-CoV-2-specifikus T-sejtek relevánsak lehetnek a betegség kontrollálásában még a neutralizáló antitestek hiánya esetén is28. Klinikai vizsgálatunkban szinte minden beoltott önkéntes erős RBD-specifikus T-sejt-választ mutatott, amit az ex vivo ELISpot-eljárás kivitelezésekor láttunk, amelyet megelőző T-sejt-expanzió nélkül hajtottunk végre és kizárólag nagy mértékű T-sejt-válaszokat kaptunk. Míg a T-sejt-válaszok erőssége résztvevőnként jelentősen változó volt, a tesztelt dózisterjedelemben (1–50 μg) nem figyeltük meg a T-sejt-válasz erősségének egyértelmű dózisfüggőségét. Még az igen alacsony, 1 μg-os dózis esetén is kialakult a legtöbb vizsgálati alanynál az mRNS-sel kódolt immunogénstimuláció és a nagy mértékű T-sejtszám-expanzió.

Eredményeink megerősítik az RBD-kötő IgG és a neutralizációs válaszok dózisfüggőségét, és megerősítik az USA-beli klinikai vizsgálat során 10, illetve 30 μg dózisszintű BNT162b1-gyel kapott korábbi felfedezéseinket1. A megfigyelt, emlékeztető BNT162b1-re adott erős válasz összhangban van a limitáló vektor elleni immunitás hiányával, amely jelentős előnyt jelent az RNS-alapú vakcinaplatformok javára.

A vírusneutralizáló szérum GMT rekombináns RBD-kötő IgG GMC-hez viszonyított aránya alacsonyabb a BNT162b1-gyel történő immunizálás után, mint a SARS-CoV-2-fertőzés után. Ahogy korábban megfogalmaztuk, ez a különbség részben a BNT162b1 által kiváltott antitesteknek lehet tulajdonítható, amelyek megkötik azokat az epitópokat, amelyek hozzáférhetők az RNS-ben kódolt RBD-immunogéneken, de rejtettek és megközelíthetetlenek a SARS-CoV-2 virionok tüskéiben, különbözőképpen növelve az RBD-kötő IgG GMC-k számát az immunizáció után. Emellett a SARS-CoV-2-vírusfertőzés olyan neutralizáló antitestek képződését válthatja ki, amelyek felismerik a virionokon található, RBD-n kívül eső epitópokat is, fertőzés után különböző mértékben növelve a szérumneutralizáló GMT-t29, 30.

Amint arról más típusú vakcináknál beszámoltak, az mRNS-vakcina által indukált B-sejt-válasz tipikusan két héttel az emlékeztető dózis után éri el a csúcsot, ezt követően pedig zuhan, amíg el nem éri a tartós memória fázisát, amely során már csak fokozatosan gyengül31. Két dózis BNT162b1 után az RBD-kötő antitest-koncentráció és a SARS-CoV-2 neutralizáló titerek, követve a mintát, a 43. napon kezdenek csökkenni. A kontrakciós fázison alapuló hosszú távú trendre nem lehet következtetni. A BNT162b1-re adott antitestválasz tartósságának leírása megjelenik a tervezett hat hónapos szerológiai utánkövetés során ebben a vizsgálatban, és két évig tartó utánkövetés alatt az egyező USA-beli klinikai vizsgálatban. Egy megkülönböztető megfigyelés ezen RNS-alapú vakcinajelölt esetén az, hogy két BNT162b1-injekció akár 1 μg-os dózissal is magasabb RBD-kötő IgG-szinteket indukálhat, mint a konvaleszcens szérumokban megfigyelt szintek, és olyan szérumneutralizáló antitesttitereket, amelyek szintje a 43. napig nő.

A szóban forgó vakcinajelölt1 USA-beli klinikai vizsgálata során a BNT162b1-re adott reaktogenitás dózisfüggő volt, és a résztvevők nagyobb hányadánál súlyos reaktogenitás alakult ki a második dózist követően, ami ahhoz a döntéshez vezetett, hogy a 60 μg-os dózis esetén ne alkalmazzunk emlékeztető oltást. A súlyos nemkívánatos eseményeket jelentő vizsgálati alanyok száma kifejezettebb volt a német klinikai vizsgálatban, mint a placebokontrollos USA-beli vizsgálatban. A BNT162b1 általában kezelhető tolerabilitást mutatott olyan dózisszintek mellett, amelyek nagy mértékű immunválaszt váltottak ki. Eközben a BNT162b2-t, amely ugyanabból a nukleozidmódosított vakcinaplatformból származik, de a teljes tüskefehérjét kódolja, két klinikai vizsgálat során értékeltük, és enyhébb reakogenitási profilt találtunk32. A sokkal kedvezőbb szisztémás tolerabilitásra alapozva a BNT162b2-t bevontuk egy II–III. fázisú klinikai vizsgálatba.

A tisztán RBD-n alapuló immunitás kevésnek bizonyulhat a vírussal szemben, akár egyetlen aminosavváltozás révén is ebben a kis doménben. A felvetés kezelésére 17 pszeudotipizált vírussal végeztünk neutralizációs eljárásokat, amelyből 16 a keringő törzsekben található RBD-variáns tüskéitől különböző tüske használatával jut be a sejtbe, egy pedig a domináns D614G tüskevariáns segítségével. Mind a 17 variánst sikerült hatékonyan neutralizálni az öt tesztelt BNT162b1 immunszérum segítségével. Az antigénsodródás elindításához a humán populáció SARS-CoV-2 elleni immunitása jelenleg nem lenne elégséges. Ha a jövőben az RBD által kiváltott immunitás kikerülése felmerülne, az RNS-platform sokoldalúsága megkönnyítheti az újonnan megjelenő vírustörzsekhez a gyors alkalmazkodást.

Klinikai vizsgálatunk korlátja magában foglalja a kis mintaelemszámot, és azt, hogy 55 év alatti résztvevőkre korlátozódott. Szintén korlátozó tényező volt, hogy nem hajtottunk végre további T-sejt-elemzést (például az epitópdiverzitás dekonvolúciója, HLA-restrikciós jellemzés, T-sejt-fenotípus-meghatározás és TCR-repertoár-elemzés) vakcinálás előtt és után a biomarker-elemzésekhez rendelkezésre álló korlátozott vérmennyiség miatt. Hasonlóképpen, a szövetben maradó memória CD8+ T-sejtek indukcióját sem értékeltük. Továbbá, mivel a vakcinák által kiváltott immunitás idővel csökkenhet, fontos tanulmányozni a potenciálisan védelmet nyújtó immunválaszok tartósságát. A perzisztencia értékelésére szolgáló minták még nem állnak rendelkezésre, de a vizsgálati tervben szerepelnek, és be fogunk róluk számolni máshol. Az itt közölt eredményeket a vizsgálat négy vakcinajelöltjének egyikével végzett immunizálásból nyertük. A Project Lightspeed következő jelentései a COVID19 elleni többi vakcinajelöltről kapott adatokat mutatják be, beleértve a BNT162b2 RNS-alapú vakcinajelöltet, amely a SARS-CoV-2 glikoprotein-tüskéjét teljes hosszában kódolja és amelyet III. fázisú klinikai hatásossági vizsgálatban kezdtük tesztelni32.

Módszerek

Klinikai vizsgálati elrendezés

A BNT162-01 (NCT04380701) vizsgálat egy folyamatban lévő, humán szakaszba lépő, I–II. fázisú, nyílt elrendezésű, különböző adagolási mennyiségre épülő klinikai vizsgálat, amely a 18 és 55 év közötti egészséges férfiak és nem gravid nők (a 56–85 éves korosztállyal kiegészítve) esetén a csökkenő dózisban, intramuszkulárisan beadott BNT162 mRNS-vakcinajelöltek biztonságosságát, tolerabilitását és immunogenitását vizsgálja. A klinikai vizsgálat legfőbb kritériumai magukban foglalják a következő fő kizárási kritériumokat: a korábban klinikailag vagy mikrobiológiailag diagnosztizált COVID19-betegek, a COVID19-betegség megelőzésére felírt gyógyszert szedők; a korábban már bármely koronavírus-vakcinával immunizáltak; a pozitív SARS-CoV-2 IgM és/vagy IgG szerológiai eredménnyel rendelkezők; a SARS-CoV-2 NAAT-pozitív orrgarati mintával rendelkezők; a súlyos COVID19-fertőzésnek fokozottan kitettek, továbbá az immunhiányos egyének. A vizsgálat elsődleges végpontjai a biztonságosság és az immunogenitás.

Az itt leírt vizsgálatban öt különböző dózisszintű (1 μg, 10 μg, 30 μg, 50 μg és 60 μg) BNT162b1-jelöltet értékeltünk Németországban egy helyszínen, dózisszintenként 12 egészséges résztvevővel egy dózisemeléses/dóziscsökkentéses klinikai vizsgálat keretén belül. A szentineladagolást minden dózisemelési kohorszban elvégeztük. Ebben a kohorszban a progresszió és a dózisnövelés megkövetelte az adatok felülvizsgálatát a biztonságossági felülvizsgálati testület részéről. A résztvevők a BNT162b1 első dózisát az 1. napon, az emlékeztető dózist pedig a 22 ± 2. napon kapták meg. Az antitestvizsgálathoz használt szérumokat az 1. (az első dózis előtt) a 8 ± 1. (az első dózis után), a 22 ± 2. (az emlékeztető dózis előtt), a 29 ± 3. és a 43 ± 4. napokon (az emlékeztető dózis után) vettük le. A T-sejt-vizsgálatokhoz szükséges PBMC-ket az 1. (az első dózis előtti) és 29 ± 3. napokon (az emlékeztető dózis után) vettük le. A tolerabilitást betegnaplóval értékeltük. A 10 μg-os és az 50 μg-os kohorszból egy-egy fő kilépett a klinikai vizsgálatból az emlékeztető immunizálás előtt, mindketten személyes okokból vonták vissza a részvételüket.

A bemutatott adatok csak a BNT162b1-gyel immunizált kohorszokat tartalmazzák, és előzetes elemzésen alapulnak, amelynek adatkinyerési dátuma 2020. július 23., és amely a vakcina által kiváltott immunogenitás (másodlagos végpont) elemzésére összpontosított és a különböző időpontokra nézve, leíró jelleggel összefoglalta a reaktogenitást. Minden résztvevő bekerült az immunogenitási elemzésekbe, akiről rendelkezésre álltak adatok.

A klinikai vizsgálatot Németországban, a Helsinki Nyilatkozat és a Helyes klinikai gyakorlatra vonatkozó irányelveinek megfelelően, valamint egy független etikai bizottság (a baden-württembergi orvosi kamara etikai bizottsága, Stuttgart, Németország) és az illetékes szabályozó hatóság (Paul-Ehrlich Intézet, Langen, Németország) jóváhagyásával végeztük. Minden beteg írásos beleegyező nyilatkozatot írt alá.

Az RNS előállítása

A BNT162b1 magában foglalja a helyes gyártási gyakorlat (GMP) besorolású mRNS-hatóanyagot, amely a trimerizált SARS-CoV-2 glikoprotein-tüskét tartalmazó RBD-antigént kódolja. Az RNS-t egy DNS-templátról in vitro transzkripcióval állítjuk elő uridin-5′-trifoszfát (UTP) helyett 1-metil-pszeudouridin-5′-trifoszfát jelenlétében (m1ΨTP; Thermo Fisher Scientific). A sapkázást kotranszkripcióval hajtjuk végre egy trinukleotid-sapka 1-analóg alkalmazásával ((m27,3′-O)Gppp(m2′-O)ApG; TriLink). Az antigént kódoló RNS olyan szekvenciaelemeket tartalmaz, amelyek növelik az RNS stabilitását és a transzlációs hatékonyságot a humán dendritikus sejtekben13, 14. Az mRNS-t lipidekkel formuláztuk, hogy tartalmazza az RNS-LNP gyógyszerkészítményt. A vakcinát, amelyet –80 °C-on tároltak, pufferoldatban juttattuk el az intramuszkuláris injekció helyszíneire.

Fehérjék és peptidek

A PBMC-ket az áramlási citometria, IFNγ ELISpot és citokinprofil-meghatározás céljából ex vivo stimuláltuk egy 15-féle fehérjét tartalmazó fehérjepoollal, amelyben 11 átfedő aminosav volt, és a teljes BNT162b1-ben kódolt SARS-CoV-2 RBD szekvenciát lefedte. Az általános T-sejt-reaktivitás kontrollálásához CEF- (CMV, EBV, influenzavírus; humán leukocita antigén I. osztályú (HLA) epitóp fehérjepool) és CEFT-poolt (CMV, EBV, influenzavírus, tetanusz-toxoid; II. osztályú (HLA) epitóp fehérjepool) (mindkettő JPT Peptide Technologies) használtunk.

Humán konvaleszcens szérumok és a PBMC-panel

A humán SARS-CoV-2-fertőzés miatt konvaleszcens szérumokat (= 38) 18–83 éves donoroktól vettük le legalább 14 nappal a PCR által megerősített diagnózis után, és olyan időpontban, amikor a résztvevők tünetmentesek voltak. A donorok átlagéletkora 45 év volt. A donorok alcsoportra bontása során a neutralizáló GMT-k a következőképpen alakultak: tüneteket mutató fertőzések, 90 (= 35); tünetmentes fertőzések, 156 (= 3); kórházi kezelés, 618 (= 1). A szérumokat a Sanguine Biosciencestől (Sherman Oaks, Kalifornia), az MT Grouptól (Van Nuys, Kalifornia) és a Pfizer Occupational Health and Wellnesstől (Pearl River, New York) szereztük be. A humán SARS-CoV-2-fertőzés miatt konvaleszcens PBMC-mintákat (= 15) 22–79 éves donoroktól vettük le legalább 30–62 nappal a PCR által megerősített diagnózis után, amikor a résztvevők tünetmentesek voltak. A PBMC-donorok tünetmentesek voltak vagy középsúlyos fertőzést mutattak (n = 13; klinikai pontszám 1 és 2) vagy kórházi kezelésre szorultak (= 2; klinikai pontszám 4 és 5). A vérmintákat a Frankfurti Egyetemi Kórház (Németország) szolgáltatta.

Sejttenyészet és elsődleges sejtizolálás

A Vero-sejtek (CCL-81) és a Vero-E6-sejtek (ATCC CRL-1586) az American Type Culture Collectionből (amerikai típustörzsgyűjtemény, ATCC) származtak, amely az ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 17025:2017 és ISO 17034:2016-nak megfelelő minőségirányítási rendszert tart fenn. A sejteket a forgalmazó biztosította, és a Dulbecco’s modified Eagle’s tápközegben (DMEM) tenyésztettük GlutaMAX-szal (Gibco), kiegészítve 10%-os fötális borjúsavóval (FBS) (Sigma-Aldrich). A sejtvonalakat megvizsgáltuk a mikoplazma-fertőzés szempontjából, miután megkaptuk, valamint a tenyésztés és a fagyasztás előtt. A PBMC-ket Ficoll-Hypaque (Amersham Biosciences) denzitás grádienscentrifugálással izoláltuk, és további elemzés céljából fagyasztva tároltuk.

RBD-kötő IgG-eljárás

Egy C-terminális Avitag- (Acro Biosystems) tartalmú rekombináns SARS-CoV-2 RBD sztreptavidinnel fedett Luminex mikrogömbökhöz kötődött. A résztvevők hőinaktivált szérumait a következő hígításokban használtuk: 1:500, 1:5000, és 1:50 000. A lemezeket egy éjszakára 2–8 °C-on rázatás közben inkubáltuk, majd ezt követően 0,05%-os Tween-20 tartalmú oldattal mostuk. A szekunder R-PE-jelölt kecske antihumán IgG poliklonális antitestet (1:500; Jackson Labs) hozzáadtuk, és 90 percig szobahőmérsékleten rázattuk, mielőtt a lemezeket még egyszer 0,05% Tween-20 tartalmú oldattal mostuk. Az adatokat medián fluoreszcencia-intenzitásként (MFI) rögzítettük Bioplex200 rendszer (Bio-Rad) alkalmazásával, és U/ml antitestkoncentrációvá alakítottuk át referencia standardgörbe alkalmazásával (a referenciastandard öt konvaleszcens szérummintából állt, amelyeket több mint 14 nappal a COVID19 PCR-alapú diagnózisa után nyertünk, és szekvenciálisan felhígítottunk antitestmentes humán szérummal), önkényesen meghatározott 100 U/ml-es koncentrációval, figyelembe véve a szérum hígítási tényezőjét. Három hígítást alkalmaztunk annak a valószínűségnek növelésére, hogy bármely minta legalább egyik eredménye a standardgörbe használható tartományába essen. Az IgG-re vonatkozó vizsgálati eredményeket U/ml-ben közöljük. A végső vizsgálati eredményeket az összes mintahígítás GMC-jeként fejeztük ki, amelyek érvényes vizsgálati eredményt adtak a vizsgálati tartományon belül.

SARS-CoV-2 neutralizációs eljárás

A neutralizációs eljárás során egy olyan korábban már leírt SARS-CoV-2-törzset (USA_WA1/2020) használtunk, amelyet reverz genetika és engineering segítségével és egy mNeanGreen (mNG) génnek a virális genom 7-es nyitott leolvasási keretébe illesztésével mentettünk meg33. Ez a riportervírus a vad típusú vírushoz hasonló plakkmorfológiát és a vad vírustól nem megkülönböztethető növekedési görbét mutat. A vírustörzsoldatokat (2 × 107 PFU/ml) az előzőekben leírtak alapján Vero-E6-sejteken tenyésztettük33. A páciensek konvaleszcens szérumaival a fluoreszcens neutralizáló eljárás összehasonlítható eredményeket produkált a hagyományos plakkredukciós neutralizációs eljárással34. A hőinaktivált szérum hígítási sorait inkubáltuk a riportervírussal (2 × 10PFU lyukanként a Vero CCL81 monolayer 10–30%-os fertőzési hányad eléréséhez) 37 °C-on 1 órán át, mielőtt Vero CCL81 sejtek monolayerével inokuláltuk (8000–15 000-es célsejtszám minden lyuk középmezejében a szélesztéskor, 24 órával a fertőzés előtt) egy 96 lyukú lemezen, hogy pontos kvantifikálást tegyen lehetővé. A lyukankénti összsejtszámot sejtmagfestéssel (Hoechst 33342) számítottuk, és 16–24 órával később fluoreszcens, vírusosan fertőzött gócokat észleltünk a Cytation 7 Cell Imaging Multi-Mode Reader (BioTek) 3.09 verziójú Gen5 Image Prime segítségével. A titereket a GraphPad Prism 8.4.2-es verziójával számítottuk ki úgy, hogy a neutralizációs százalék egy 4 paraméteres (4PL) logisztikai illesztését alkalmaztuk minden szérum hígítási soron. Az 50%-os neutralizáló titert (VNT50) a hígítási sor interpolált reciprokaként a virális gócok 50%-os fluoreszcencia-csökkenésében határoztuk meg.

VSV-SARS-CoV-2 tüskevariáns pszeudovírus-neutralizáló eljárás

A vezikuláris sztomatitisz vírus (VSV)-SARS-CoV-2-S pszeudorészecske létrehozása és a neutralizációs eljárások a korábban leírtak alapján történtek21. Röviden, a humán kodonoptimalizált SARS-CoV-2-tüskét (GenBank: MN908947.3) megszintetizáltuk és expressziós plazmidba klónoztuk. A SARS-CoV-2 teljes genomszekvenciáit a GISAID nukleotid-adatbázisból (https://www.gisaid.org) töltöttük le 2020. március 20-án a korábban leírtak szerint21. A szekvenciákat ellenőriztük, és a tüskét kódoló gén genetikai diverzitását kiváló minőségű genomszekvenciákon keresztül egyedi módszerrel értékeltük. Az aminosav-szubsztitúciókat célzott mutagenezissel klónoztuk a tüskeexpressziós plazmidba. A HEK293T sejteket (ATCC CRL-3216) szélesztettük (tápközeg: DMEM magas glükózszinttel (Life Technologies) kiegészítve 10% hőinaktivált FBS-sel (Life Technologies) 90,1 egység/ml penicillin, 90,1 μg/ml sztreptomicin és 0,26 mg/ml L-glutamin (Life Technologies)) és a következő napon tüskeexpressziós plazmiddal transzfektáltuk Lipofectamine LTX alkalmazásával (Life Technologies), a gyártó utasításainak megfelelően. A sejteket 24 órával a 37 °C-on történő transzfektálás után Opti-MEM-ben (Life Technologies) hígított VSVΔG:mNeon/VSV-G-vel fertőztük 1-es fertőzési multiplicitással. A sejteket 1 órán át 37 °C-on inkubáltuk, majd a kiindulási vírusmaradványok eltávolítása érdekében mostuk és infekciós tápoldattal fedtük (DMEM, magas glükózszint, kiegészítve 0,7%-os alacsony IgG-jű BSA-val (Sigma), 1 mM nátrium-piruváttal (Life Technologies) és 0,05 μg/ml gentamicinnel (Life Technologies)). 24 óra múlva 37 °C-on a VSV-SARS-CoV-2-S pszeudorészecskéket tartalmazó felülúszót összegyűjtöttük, 3000 g-n centrifugáltuk 5 percen át, hogy feltisztuljon, és a további felhasználásig –80 °C-on tároltuk.

A pszeudovírus-neutralizációs eljárásokhoz a Vero-sejteket (ATCC CCL-81) 96 lyukú lemezeken szélesztettük tápközegben és az eljárás elvégzése előtt (24 órával később) megközelítőleg 85% konfluenciáig hagytuk osztódni. A szérumot sorozatban, 1:2 arányban hígítottuk infekciós tápoldatban 1:40 arányú hígítással kezdve. A VSV-SARS-CoV-2-S pszeudorészecskéket 1:1 arányban hígítottuk az infekciós tápoldatban a fluoreszcens fókuszegység (ffu) kiértékeléséhez egy kb. 1000-es számú mintán végzett eljárásban. A szérumhígításokat 1:1 arányban kevertük pszeudorészecskékkel 30 percen át szobahőmérsékleten, mielőtt Vero-sejteket adtunk volna hozzájuk, majd 37 °C-on 24 órán át inkubáltuk. A felülúszót eltávolítottuk és PBS-re (Gibco) cseréltük, a fluoreszcens gócokat MiniMax képalkotó citométert (Molecular Devices) tartalmazó SpectraMax i3 lemezolvasóval számoltuk. A neutralizációs titereket a GraphPad Prism 8.4.2 verziójával számítottuk ki úgy, hogy a százalékos neutralizáció 4PL illeszkedését generáltuk minden szérumhígításnál. Az 50%-os neutralizáló titert (VNT50) a hígítási sor interpolált reciprokaként a virális gócok 50%-os fluoreszcencia-csökkenésében határoztuk meg.

IFNγ ELISpot

Ex vivo (további in vitro tenyésztés, expanzió nélkül) IFNγ ELISpot elemzést végeztünk CD4+-mentes és CD8+ T-sejtgazdag (CD8+-effektorok), vagy CD8+-mentes és CD4+ T-sejtgazdag (CD4+-effektorok) PBMC-kkel. A teszteket duplikálva és pozitív kontrollal végeztük (anti-CD3 monoklonális antitest (1:1000; Mabtech)). Az előzetesen IFNγ-specifikus antitestekkel (ELISpotPro kit, Mabtech) bevont Multiscreen szűrőlemezeket (Merck Millipore) PBS-sel mostuk és 2%-os humán szérumalbumint (CSL-Behring) tartalmazó X-VIVO 15 tápközeggel (Lonza) blokkoltuk 1–5 órára. Lyukanként 3,3 × 105 effektorsejtet stimuláltunk 16–20 órán keresztül egy átfedő fehérjepoollal, amely a vakcinában kódolt RBD-t reprezentálta. Másodlagos IFNγ elleni antitest használatakor kötődött IFNγ-t figyeltünk meg, közvetlenül az alkalikus foszfatázzal konjugált (1:250; ELISpotPro kit, Mabtech) 5-bromo-4-kloro-3′-indolil foszfát (BCIP)/nitrokék-tetrazolium (NBT) szubsztráttal (ELISpotPro kit, Mabtech) történő inkubáció után. A lemezeket AID Classic Robot ELISPOT Readerrel olvastuk le és AID ELISPOT 7.0 szoftverrel (AID Autoimmun Diagnostika) elemeztük. A pöttyszámokat a duplikátumok átlagértékeiként összesítettük. A peptidekkel stimulált T-sejt-válaszokat összehasonlítottuk a kizárólag tápoldattal inkubált effektorokkal negatív kontrollként, amelyeket egy saját fejlesztésű ELISpot adatelemző eszköz (EDA) segítségével használtunk, két statisztikai próba (eloszlás nélküli újra-mintavételezés) alapján, lásd35,36, hogy az álpozitív eredmények kontrollálása mellett biztosítsuk az érzékenységet.

Az anti-CD3 antitest-stimulációra megjelenő pöttyszámok által jelzett változó mintaminőség figyelembevételéhez egy normalizációs módszert alkalmaztunk, amely később lehetővé tette a pöttyök száma/résztvevők közötti válaszerősség direkt összehasonlítását. Ezt a függőséget logaritmikusan modelleztük a bayes-i-modellel, amely tartalmaz egy zajkomponenst (nem publikált). A robusztus normalizálás érdekében minden egyes normalizálást 10 000-szer mintáztunk a modellből, és a mediánt vettük normalizált pöttyszámértékként. A logλE = αlogλP + logβj + σε modell valószínűsége, ahol λE a minta normalizált pöttyszáma, α stabil faktor (normál eloszlású) a pozitív kontrollok között gyakori, λPβj egy j-specifikus komponens (normál eloszlású) és σε a zajkomponens, amely σ-ja Cauchy-eloszlású és εStudent-féle t-eloszlású. A βj biztosítja, hogy minden mintát külön batch-ként kezelnek.

Áramlási citometria

A citokintermelő T-sejteket intracelluláris citokinfestéssel azonosítottuk. A 2 μg/ml DNase I-gyel kiegészített OpTmizer tápközegben felvett és 4 órán át pihentetett PBMC-ket (Roche) újra stimuláltuk a vakcina által kódolt SARS-CoV-2 RBD-t reprezentáló fehérjepoollal (2 μg/ml/peptid; JPT Peptide Technologies) GolgiPlug (BD) jelenlétében 18 órán át 37 °C-on. A kontrollokat DMSO-tartalmú tápoldattal kezeltük. A sejteket az életképesség és a felszíni markerek (CD3 BV421, 1:250; CD4 BV480, 1:50; CD8 BB515, 1:100; mind BD Biosciences) meghatározása céljából festettük 2% FBS-sel (Biochrom) 2 mM EDTA-val (EDTA; Sigma-Aldrich) kiegészített áramlási citometriás pufferben (DPBS (Gibco) 20 percen át 4 °C-on. A mintákat ezután fixáltuk és permeabilizáltuk Cytofix/Cytoperm kit segítségével a gyártó utasításai alapján (BD Biosciences). Az intracelluláris festést Perm/Wash pufferrel végeztük 30 percen át 4 °C-on (CD3 BV421, 1:250; CD4 BV480, 1:50; CD8 BB515, 1:100; IFNγ PE-Cy7, 1:50; IL-2 PE, 1:10; IL-4 APC, 1:500; minden BD Biosciences). A mintákat fluoreszcencia-aktivált sejtválogató (FACS) VERSE-készülékkel (BD Biosciences), BD FACSuite 1.0.6 szoftver verzió használatával és 10.5.3 verziójú FlowJo szoftver (FlowJo LLC, BD Biosciences) segítségével elemeztük. Az RBD-specifikus citokintermelést a háttérrel korrigáltuk a dimetil-szulfoxid- (DMSO-) tartalmú tápközeggel kapott értékek levonásával. A negatív értékeket nullára állítottuk. A 4.b ábrán látható citokintermelést az összes IFNγ, IL-2 és IL-4-pozitív CD4+ T-sejtfrakció összeadásával számoltuk, az összeget 100%-ra beállítva, és ebből számítottuk az egyes citokintermelő részhalmazok frakcióit. A pszeudokolor diagram tengelyei a log10 skálán.

Citokinprofilozás

A humán PBMC-ket 48 órán keresztül újra stimuláltuk a SARS-CoV-2 RBD fehérjepoollal (peptidenként 2 μg/ml végkoncentrációval). A DMSO-tartalmú közeggel történő stimuláció negatív kontrollként szolgált. A tumornekrózis faktor (TNF), az IL-1β, az IL-12p70, az IL-4 és az IL-5 felülúszóban lévő koncentrációját mikrogyöngy alapú, 11-plex TH1/TH2 humán ProcartaPlex immunvizsgálati eljárással (Thermo Fisher Scientific) határoztuk meg a gyártó utasításai szerint. A fluoreszcenciát Bioplex200-rendszerrel (Bio-Rad) mértük, és ProcartaPlex Analyst 1.0 szoftver segítségével (Thermo Fisher Scientific) elemeztük. Az RBD-specifikus citokintermelés háttérzaját a DMSO-tartalmú médiummal kapott értékek kivonásával korrigáltuk. A negatív értékeket nullára állítottuk.

Statisztikai elemzés

A vizsgálat egy részéből jelentett mintaelemszám nem statisztikai hipotézisvizsgálaton alapult. Minden résztvevőt bevontunk a biztonságossági és immunogenitási elemzésekbe, akinek rendelkezésre álltak a megfelelő adatai. Az antitest-koncentrációk és titerek elemzésére használt statisztikai aggregációs módszer a geometriai átlag és a megfelelő 95%-os CI. A geometriai átlag használata lehetővé teszi a több nagyságrendre kiterjedő antitest-koncentrációk és titerek nem normális eloszlásának számítását. A nem normális eloszlású adathalmazok közötti monoton kapcsolat kiértékelésére Spearman-korrelációt alkalmaztunk. Az összes statisztikai elemzést a 8.4.2-es verziószámú GraphPad Prism programmal végeztük. A kísérleteket nem randomizáltuk, és a vizsgálatvezetőket nem vakosítottuk az elosztás idejére a kísérletek és a kimenetel státuszfelmérése során.

Jelentési összefoglaló

A kutatás szervezésével kapcsolatos további információk a Nature Research Reporting Summary linken található jelentési összefoglalóban érhetők el.

Az adatok elérhetősége

A vizsgálat eredményeit alátámasztó adatokat a levelező szerző bocsájtja rendelkezésre észszerű kérések esetén. A SARS-CoV-2 teljes genomszekvenciáit a GISAID nukleotid-adatbázisból (https://www.gisaid.org) töltöttük le 2020. március 20-án, a korábban leírtak alapján21. Ennek a klinikai vizsgálatnak a lezárultával az eredmények összefoglalóját az adatközlés irányelveivel összhangban hozzuk nyilvánosságra.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk M. Dolstennek a kézirat előkészítésében nyújtott tanácsaiért; C. Anders, C. Anft, N. Beckmann, K. Bissinger, G. Boros, P. Cienskowski, K. Clarke, C. Ecker, A. Engelmann, Y. Feuchter, L. Heesen, M. Hossainzadeh, S. Jägle, L. Jeck, O. Kahl, M. Knezovic, T. Kotur, M. Kretschmer, O. Pfante, J. Reinholz, L.-M. Schmid, R. Schulz, B. Stock, C. Müller, S. Murphy, G. Szabó és M. Vehreschild technikai támogatásért, a projektmenedzsmentért és a tanácsokért; A. Finlayson és M. Rao szerkesztői segítségéért; P. Koch és F. Groher adatkezelés és adatelemzés terén nyújtott segítségéért; S. Liebscher és O. Kistner szakértői tanácsáért; J. Absalon tanácsaiért a kézirathoz; a CRS Teamnek (Mannheim és Berlin), azaz S. Baumann-nak, M. Berse-nek, M. Casjensnek, B. Ehrlichnek és F. Seitznek a klinikai vizsgálat vezetéséért; a Pfizer Vaccines Clinical Assays Teamnek és a Pfizer Aviation Teamnek a szerológiai elemzéseknél nyújtott technikai és logisztikai támogatásért; valamint a GISAID Nucleotid adatbázisnak a SARS-CoV-2 teljes genomszekvenciáinak megosztásáért. A klinikai vizsgálat szponzora a BioNTech, és ugyancsak a BioNTech a felelős a kísérleti elrendezésért, az adatgyűjtésért, az adatelemzésért, az adatok értelmezéséért és a vizsgálati jelentés megírásáért. A Pfizer tanáccsal látott el a tanulmány és a kézirat esetében is, szerológiai adatokat generált és szerződött a szerológiai adatok előállítására. A levelező szerzők teljes hozzáféréssel rendelkeztek a vizsgálat összes adatához és végső felelősséggel tartoztak az adatok közzététel céljából történő benyújtásáért. Minden vizsgálati adat minden szerző rendelkezésére állt. Ezt a tanulmányt a benyújtáskor semmilyen külső finanszírozás nem támogatta.

Szerzői információk

A szerzők munkahelyei

 1. BioNTech, Mainz, Németország

Ugur Sahin, Alexander Muik, Evelyna Derhovanessian, Isabel Vogler, Lena M. Kranz, Mathias Vormehr, Jasmin Quandt, Daniel Maurus, Sebastian Brachtendorf, Verena Lörks, Julian Sikorski, Rolf Hilker, Dirk Becker, Ann-Kathrin Eller, Jan Grützner, Carsten Boesler, Corinna Rosenbaum, Marie-Cristine Kühnle, Ulrich Luxemburger, Alexandra Kemmer-Brück, David Langer, Stefanie Bolte, Katalin Karikó, Tania Palanche, Boris Fischer és Özlem Türeci

 1. TRON gGmbH–Translational Oncology at the University Medical Center of the Johannes Gutenberg, Mainz, Németország

Ugur Sahin

 1. Regeneron Pharmaceuticals, Tarrytown, NY, USA

Alina Baum, Kristen Pascal és Christos A. Kyratsous

 1. Bexon Clinical Consulting, Upper Montclair, NJ, USA

Martin Bexon

 1. CRS Clinical Research Services Mannheim GmbH, Mannheim, Németország

Armin Schultz

 1. University of Texas Medical Branch, Galveston, TX, USA

Pei-Yong Shi és Camila Fontes-Garfias

 1. Pfizer, Pearl River, NY, USA

John L. Perez, Kena A. Swanson, Jakob Loschko, Ingrid L. Scully, Mark Cutler, Warren Kalina, David Cooper, Philip R. Dormitzer és Kathrin U. Jansen

Szerzői hozzájárulások U.S. fogalmazta és alapozta meg a munkát és annak stratégiáját Ö.T. támogatásával. E. D., C.F.-G., C.A.K., L.M.K., U.L., A.M., J.Q., P.-Y.S. tervezték és felügyelték a kísérleteket, illetve I.V. A.B., D.C., M.C., C.F.-G., W.K., K.P., J.Q., I.L.S. és P.-Y.S. kivitelezték a kísérleteket. D.B., S. Brachtendorf, E.D., P.R.D., J.G., K.U.J., A.-K.E., L.M.K., M.-C.K., V.L., A.M., J.Q., J.S., I.V. és M.V végezték az adatelemzést. D.M. tervezte és felügyelte a táblázatokat a klinikai vizsgálatok adatainak elemzéséhez. R.H. felelős az adatok normalizálásáért és adaptálásáért. C.B. és C.R. a biomarker, valamint a kutatási és fejlesztési program menedzseléséért voltak felelősek. K.K. optimalizálta az mRNS-t. M.B., S. Bolte, B.F., A.K.-B., D.L., T.P. és A.S. a klinikai vizsgálat operatív vezetését koordinálták. J.L.P. a klinikai vizsgálathoz, J.L. és K.A.S. pedig a kísérletekhez adott tanácsot. M.B., E.D., P.R.D., K.U.J., L.M.K., A.M., I.V. és M.V. támogatásával U.S. és Ö.T. értelmezték az adatokat és írták meg a kéziratot. Minden szerző részt vett a kézirat áttekintésében.

Levelező szerző

Levelező szerző: Ugur Sahin.

Etikai nyilatkozatok

Szerzői érdekeltségek

Minden szerző kitöltötte az International Journal of Medical Journal Editors (ICMJE) egységes közzétételi nyomtatványát a https://www.gisaid.orgwww.icmje.org/coi_disclosure.pdf honlapon és kijelenti, hogy U.S. és Ö.T. a BioNTech SE (Mainz, Németország) igazgatósági tagja és alkalmazottja; D.B., C.B., S. Brachtendorf, E.D., A.-K.E., B.F., J.G., R.H., M.-C.K., U.L., V.L., D.M., C.R., J.S. és T.P. a BioNTech SE alkalmazottja; K.K., L.M.K., I.V., A.M., J.Q. és M.V. a BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH alkalmazottja; M.B. pedig a Bexon Clinical Consulting LLC alkalmazottja. A.B., C.A.K. és K.P. a Regeneron Pharmaceuticals Inc alkalmazottja; K.K., A.M., U.S. és Ö.T. az RNS-technológiához és COVID19-vakcinához kapcsolódó szabadalmaztatási kérelem és szabadalom birtokosa; D.B., C.B., S. Bolte, E.D., J.G., K.K., R.H., A.K.-B., L.M.K., D.L., U.L., A.M., C.R., U.S., Ö.T., I.V. és M.V. értékpapírokkal rendelkezik a BioNTech SE-ben; D.C., M.C., P.R.D., K.U.J., W.K., J.L., J.L.P., I.L.S. és K.A.S. a Pfizer alkalmazottja és Pfizer-értékpapírjai vannak; C.A.K. a Regeneron Pharmaceuticals Inc referense; A.B., C.A.K. és K.P. a Regeneron Pharmaceuticals, Inc. értékpapírjaival rendelkezik; C.F.-G. és P.-Y.S. a Pfizertől anyagi hozzájárulást kapott a neutralizációs eljárás végrehajtásához. Egyéb kapcsolatok vagy tevékenységek nem befolyásolták a benyújtott munkát.

További információk

Szakértői vélemény A Nature köszönetet mond Barbra Richardsonnak és a többi anonim bírálónak a munkával kapcsolatos szakértői értékeléshez való hozzájárulásukért.

A pubikáló megjegyzése A Springer Nature a közzétett térképeken és az intézményi kapcsolatokban szereplő joghatósági állítások tekintetében nem foglal állást.

Kibővített adatábrák és táblázatok

1. kibővített adatábra. A vakcinálás és az értékelés ütemterve.

A klinikai vizsgálatban részt vevő személyek az első BNT162b1-immunizációt (minden dózisszint esetén) az 1. és az emlékeztető immunizációt (a 60 μg-os dózisszint kivételével minden szintnél) a 22 ± 2. napon kapták meg. A szérumot az (első oltás előtti) 1., az (első oltás utáni) 8 ± 1., az (emlékeztető oltás előtti) 22 ± 2., valamint az (emlékeztető oltás utáni) 29 ± 3. és 43 ± 4. napokon vettük le. A PBMC-ket az (első oltás előtti) 1. és az (emlékeztető oltás utáni) 29 ± 3. napokon vettük le.

2. kibővített adatábra. A vizsgálat keretén belül jelentett nemkívánatos események.

A résztvevők száma helyi (a) vagy szisztémásan, a vizsgálat keretén belül jelentett nemkívánatos események szerint (AE-k) (b). A klinikai vizsgálatban részt vevő személyeket (minden dózisszintnél) az 1. és (a 60 μg-os dózisszint kivételével minden szintnél) a 22. napon immunizáltuk BNT162b1-gyel, a vizsgálati személyeket csoportonként oltottuk, = 12, a 22. naptól kezdve a 10 μg-os és az 50 μg-os kohorsz esetében = 11, mert 1–1 páciens a vakcinától független okból nem folytatta a klinikai vizsgálatban való részvételt. A szürke árnyékolás a résztvevők számát jelöli az egyes időpontokban. A vizsgálati tervnek megfelelően az AE-ket a reaktogenitás meghatározása érdekében minden immunizáció után 7 napon belül (1–7. és 22–28. napok) feljegyeztük; néhány résztvevőt további 1–2 napon keresztül utánkövettük. Az AE-k besorolását az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatósága (FDA) ajánlásai szerint végeztük37.

3. kibővített adatábra. Farmakodinámiás markerek.

A résztvevőket az 1. (minden dózisszint esetén) és a 22. napon (a 60 μg-os dózisszint kivételével minden szintnél) (csoportonként = 12, a 22. naptól kezdve a 10 μg-os és 50 μg-os kohorszok esetén = 11) BNT162b1-gyel immunizáltuk. a, A C-reaktív proteinszint (CRP) kinetikája. b, A limfocitaszám kinetikája. c, A neutrofilszám kinetikája. A pontozott vonalak a referenciatartomány alsó és felső határát jelölik. A beválogatási küszöbérték (LLOQ = 0,3) alá eső értékek esetén az LLOQ/2 értékeket ábrázoltuk (a).

4. kibővített adatábra. Az antitest- és T-sejt-válaszok korrelációja.

A résztvevőket az 1. (minden dózisszintnél) és 22. napon (a 60 μg-os dózisszint kivételével minden szintnél) (csoportonként = 12, a 22. naptól kezdve a 10 μg-os és 50 μg-os kohorszok esetén = 11) immunizáltuk BNT162b1-gyel. Az adatokat minden első/emlékeztető vakcináláson átesett résztvevő esetén (1, 10, 30 és 50 μg-os kohorszok) adatpontokkal jelöltük; a T-sejt-válasszal nem rendelkező résztvevők (félkörök; abd) nem jelennek meg a korrelációs elemzésben. Nem parametrikus Spearman-korreláció. a, Az RBD-specifikus IgG-válaszok korrelációja (lásd az 1. ábrát) CD4+ T-sejt-válaszokkal a 29. napon (lásd a 3. ábrát). r = 0,4829, p = 0,0014. b, A VNT50 -korrelációja (2.a. ábra) a CD4+ T-sejt-válaszokkal (3. ábra). r = 0,48, = 0,0057. c, A CD4+ és CD8+ T-sejt-válaszok korrelációja (= 51 3.a. ábra) a 29. napról az 1-től 60 μg-os dóziskohorszokig. r = 0,7, p<0,0001. d, A VNT50 korrelációja (2.a. ábra) a CD8+ T-sejt-válaszokkal (3. ábra) a 29. napon. r = 0,3299, = 0,0652.

1. kibővített adattáblázat. Demográfiai jellemzők

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

N, a meghatározott csoportban megtalálható vizsgálati személyek száma. Ez az érték a százalékos számítások nevezője. n, speciális jellemzőkkel rendelkező vizsgálati személyek száma.

2. kibővített adattáblázat. A vizsgálati személyek eloszlása és az elemzési készlet

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

Antitestelemzés: az értékek azoknak a résztvevőknek a számát jelzik, akiknél vírusneutralizációs eljárást és RBD-kötő IgG antitestvizsgálatot végeztek. T-sejt-elemzés: az értékek jelzik azon résztvevők számát, akiknél IFNγ ELISpot és áramlási citometriás vizsgálatot (zárójelben lévő értékek) végeztek. N/A, nem alkalmazható. *9 válaszadatok a CD4+ -ra.

3. kibővített adattáblázat. BNT162b1-indukált geometriai átlag RBD-kötő IgG-koncentrációk és 95%-os konfidenciaintervallumok

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

Geometriai átlag RBD-kötő IgG-koncentrációs értékek és 95%-os konfidenciaintervallumok, kohorsz és mintavételi időpont szerint az 1. ábra alapján. CI, konfidenciaintervallum; N, mintaszám; HCS, humán COVID19 konvaleszcens minta.

4. kibővített adattáblázat. BNT162b1-indukált vírus 50%-os geometriai átlag neutralizációs titerek és 95%-os konfidenciaintervallumok

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

Geometriai átlag 50%-os vírusneutralizációs titerértékek (VNT50) és 95%-os konfidenciaintervallumok, kohorsz és mintavételi időpont szerint a 2.a ábra alapján. CI, konfidenciaintervallum; N, mintaszám; HCS, humán COVID19 konvaleszcens minta.

5. kibővített adattáblázat. BNT162b1-indukált 50%-os geometriai átlag pszeudovírus neutralizációs titerek és 95%-os konfidenciaintervallumok

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

Geometriai átlag 50%-os pszeudovírus neutralizációs titerértékek (pVNT50) és 95%-os konfidenciaintervallumok, tesztelt SARS-CoV-2 tüskefehérje-variánsokként, a 2.c. ábra alapján. CI, konfidenciaintervallum; N, mintaszám; HCS, humán COVID19 konvaleszcens minta; variáns, SARS-CoV-2-tüskefehérje-variáns.

6. kibővített adattáblázat. BNT162b1-indukált átlag citokinértékek és 95%-os konfidenciaintervallumok

Forrás: COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses

Középértékek és 95%-os konfidenciaintervallumok az egyes citokinekre a 4.b. ábra alapján. CI, konfidenciaintervallum; N, mintaelemszám.

Kiegészítő információk

1. kiegészítő ábra

A kapuzási stratégia az áramlási citometriás elemzés során meghatározandó sejtrészhalmazokra vonatkozik, amelynek adatait a 4. ábra mutatja.

Jelentési összefoglaló

Kiegészítő információk

A BNT162b1 klinikai vizsgálati terve.

Jogok és engedélyek

Újranyomás és engedélyek

A cikkről

A cikk hivatkozása

Sahin, U., Muik, A., Derhovanessian, E. et al. COVID-19 vaccine BNT162b1 elicits human antibody and TH1 T cell responses. Nature 586, 594–599 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2814-7

Idézettség letöltése

 • Beérkezett: 2020. július 16.
 • Elfogadva: 2020. szeptember 22.
 • Közzétéve: 2020. szeptember 30.
 • Megjelenés: 2020. október 22.