Eredeti cikk dátuma: 2020. március 30.
Eredeti cikk címe: Report 13 - Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries
Eredeti cikk szerzői: Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy,  H Juliette T Unwin, Helen Coupland,  Thomas A Mellan, Harrison Zhu, Tresnia Berah, Jeffrey W Eaton, Pablo N P Guzman, Nora Schmit, Lucia Callizo, Kylie E C Ainslie, Marc Baguelin, Isobel Blake, Adhiratha Boonyasiri, Olivia Boyd, Lorenzo Cattarino, Constanze Ciavarella, Laura Cooper, Zulma Cucunubá, Gina Cuomo-Dannenburg, Amy Dighe, Bimandra Djaafara, Ilaria Dorigatti, Sabine van Elsland, Rich FitzJohn, Han Fu, Katy Gaythorpe, Lily Geidelberg, Nicholas Grassly, Will Green, Timothy Hallett, Arran Hamlet, Wes Hinsley, Ben Jeffrey, David Jorgensen, Edward Knock, Daniel Laydon, Gemma Nedjati-Gilani, Pierre Nouvellet, Kris Parag, Igor Siveroni, Hayley Thompson, Robert Verity, Erik Volz, Patrick  GT Walker, Caroline Walters, Haowei Wang, Yuanrong Wang, Oliver Watson, Charles Whittaker, Peter Winskill, Xiaoyue Xi, Azra Ghani, Christl A. Donnelly, Steven Riley, Lucy C Okell, Michaela A C Vollmer, Neil M. Ferguson and Samir Bhatt
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-13-europe-npi-impact/
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): Jerkovich Gyula
Lektor(ok): dr. Serly Julianna
Nyelvi lektor(ok): Papp Eszter, PhD
Szerkesztő(k): Novák Zsuzsanna

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!


13. jelentés – A fertőzések számának és a COVID19-betegséggel összefüggő nem gyógyszerészeti intézkedések hatásának felmérése 11 európai ország adataiból
Összefoglalás

Az újfajta koronavírus (SARS-CoV-2) megjelenése és Kínán kívüli elterjedése után most Európában tapasztalható nagy járvány. A járványra adott válaszként számos európai országban példátlan, nem gyógyszerészeti intézkedéseket vezettek be, ilyen többek között a fertőzéses esetek izolálása, iskolák és egyetemek bezárása, tömegrendezvények és/vagy nyilvános események betiltása, és legújabban a széleskörű közösségi távolságtartás (pl. helyi és országos kijárási tilalmak).

Az intézkedések hatását 11 európai országban a „semi-mechanistic Bayesian hierarchical modell” segítségével vizsgáljuk. Módszerünkben feltételezzük, hogy a reprodukciós ráta változása (az átvitel mértéke) inkább az életbe léptetett intézkedések közvetlen eredménye, mintsem a széleskörű, fokozatos magatartásváltozásoké. Modellünkben ezeket a változásokat úgy becsüljük, hogy az adott idő alatti halálozások számából visszaszámoljuk a hetekkel korábbi átvitelt, figyelembe véve a fertőzés és a halál közötti időkülönbséget.

A modell egyik alapfeltevése, hogy az egyes intézkedések hatása a reprodukciós rátára országtól és időtől független.

Ez a feltevés lehetővé teszi, hogy az adott hatásokat nagyobb mennyiségű európai adat felhasználásával becsüljük. Ez azt is jelenti, hogy eredményeinket erősebben befolyásolják azon országok adatai, ahol a járvány előrehaladottabb, és korábban történtek intézkedések (mint pl. Olaszország és Spanyolország). Eredményünk szerint a bejelentett napi halálesetek számának lassuló üteme Olaszországban egybecseng azzal, hogy a több héttel ezelőtt bevezetett intézkedések hatása jelentős. Becslésünk szerint Olaszországban a tényleges reprodukciós ráta (Rt) a kijárási tilalom bevezetése (március 11.) körül közel 1-re csökkent (jóllehet nagy bizonytalansági fokkal).

Összességében úgy becsüljük, hogy az adott országokban sikerült csökkenteni a reprodukciós rátát. Felméréseink megbízhatósági intervalluma széles, és azokban az országokban, ahol az elemzésünkben számításba vett valamennyi intézkedést bevezették, az intervallum tartalmazza az 1-et. Ez azt jelenti, hogy a reprodukciós ráta lehet nagyobb vagy kisebb is ennél az értéknél.

Ha a jelenlegi intézkedések legalább március végéig érvényben maradnak, a 11 országban becsléseink szerint március 31-ig összesen 59 ezerrel kevesebben halnak meg [95%-os megbízhatósági intervallum: 21 000-120 000]. Ha az intézkedések addig maradnak érvényben, amíg az átvitel alacsony szintre nem csökken, sokkal kisebb lesz a halálozás. Becsléseink szerint a vizsgált 11 országban a SARS-CoV-2-fertőzöttek száma március 28-ig 7 millió és 43 millió között lehet, ami a népesség 1,88 illetve 11,43%-a. A mai napig megfertőződött népességhányad (a fertőződési hányad) felmérések szerint Spanyolországban a legmagasabb, ezt követi Olaszország, és a legalacsonyabb Németországban és Norvégiában. Ez megfelel a járvány relatív stádiumának.

Tekintettel arra, hogy az átviteli változások és a mortalitásban megfigyelhető hatások között 2-3 hét eltolódás van, a legtöbb itt vizsgált országban túlságosan korai a legutóbb bevezetett intézkedések hatásosságáról beszélni. Amennyiben a járvány korábbi stádiumában lévő országokban (mint Németország vagy az Egyesült Királyság) az intézkedések hatásosabbak vagy kevésbé hatásosak, mint a járvány szempontjából előrehaladottabb országokban (nagyrészt ezekre alapul a felmérésünk), illetve amennyiben az intézkedések idővel erősödnek vagy gyengülnek, akkor a reprodukciós rátára és az elkerült halálozásra vonatkozó becsléseink annak megfelelően változnának.

Ezért lényeges, hogy a jelenlegi intézkedéseket fenntartsák, és a következő napokban és hetekben szorosan figyeljék a fertőzéses esetek és halálozások változásait, amivel biztosítani lehet a SARS-CoV-2 átvitelének lassulását.

felmérés

Az Imperial College London 14. jelentése itt.

Az Imperial College London összes jelentése itt. (angol)