Eredeti cikk dátuma: 2020. április 8.
Eredeti cikk címe: The role of Vitamin D in the prevention of Coronavirus Disease 2019 infection and mortality
Eredeti cikk szerzői: Petre Cristian Ilie, Simina Stefanescu, Lee Smith
Eredeti cikk elérhetősége: https://www.researchsquare.com/article/rs-21211/v1
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): dr. Szabó Edit
Lektor(ok): dr. Serly Julianna
Nyelvi lektor(ok): Jerkovich Gyula
Szerkesztő(k): Lehoczki-Bárány Réka, Novák Zsuzsanna

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz!Absztrakt

Háttér/Célok: A WHO a SARS-CoV-2-t világjárvánnyá nyilvánította. Ennek a cikknek a célja annak felmérése, hogy van-e összefüggés az egyes országokban az átlagos D-vitaminszint és a COVID19 okozta mortalitás között.

Módszerek: Megállapítottuk 20 európai ország lakosságának átlagos D-vitaminszintjeit, ezekről az országokról a COVID19-okozta morbiditási és mortalitási adatokat is megkaptuk.

Eredmények: Az egyes országokban mért átlagos D-vitaminszintek (átlag: 56 mmol/l; szórás: 10,61) szoros összefüggést mutattak az egymillió főre vetített esetszámmal (átlag: 295,95; szórás: 298,73, p = 0,004, illetve az egymillió főre vetített halálozással (átlag 5,96, szórás 15,13, p <0,00001).

Megbeszélés: A D-vitaminszint rendkívül alacsony az öregedő társadalomban, különösen Spanyolországban, Olaszországban és Svájcban. Ez a népességcsoport a COVID19 szempontjából is a legsebezhetőbb.

Következtetések: Úgy gondoljuk, a D-vitamin-pótlás hatásos lehet a SARS-CoV-2 fertőzés elleni védekezésben.

Az országonkénti átlagos D-vitaminszint az egymillió főre vetített COVID19 esetszám függvényében

Az országonkénti átlagos D-vitaminszint és a COVID19-esetek egymillió főre vetített mortalitása

Háttér/Célok

A WHO a SARS-CoV-2-t világjárvánnyá nyilvánította. A lehetséges védő tényezőkről kevés információ áll rendelkezésre. A korábbi tanulmányok összefüggéseket találtak az ACE2 magasabb szintje és a COVID19-betegség kedvezőbb egészségügyi kimenetele között. A tüdőt az ACE2 megvédi az akut tüdőkárosodástól [1]. A kalcitriol (1,25-dihidroxi-D3-vitamin) kifejezett hatást gyakorol az ACE2/Ang (1–7)/MasR tengelyre, az ACE2 fokozott expressziójával [2].

Feltételezzük, hogy a D-vitamin védő szerepet játszhat a SARS-CoV-2-fertőzések esetében.

Ennek a vizsgálatnak az elsődleges célja annak felmérése, hogy van-e összefüggés az egyes országokban az átlagos D-vitaminszint és a COVID19 okozta mortalitás között. Másodlagos célunk, hogy meghatározzuk, van-e összefüggés az egyes országokban az átlagos D-vitaminszintek és a COVID19-esetek száma között.

Anyagok és módszerek

Hipotézisünk tesztelésére és a zavaró torzítás kiküszöbölésére (pl. földrajzi szélesség stb.) csak az európai országokra összpontosítottunk. Az egyes országok átlagos D-vitaminszintjeit szakirodalmi adatok alapján határoztuk meg [3]. Megvizsgáltuk a COVID19 egymillió lakosra jutó esetszámát az egyes országokban és a betegség okozta egymillió főre jutó halálozást (március 20., du. 6 óra) (1. táblázat) [4]. Statisztikai elemzéseket végeztünk (t-próba kalkulátor).

Eredmények

Nagyon szignifikáns összefüggést találtunk az átlagos D-vitaminszint (átlag: 56,79 nmol/l, szórás: 10,61) és a COVID19 egymillió főre vetített esetszáma között (átlag: 259,95, szórás: 298,732, t-érték = -3,03947; p-érték = 0,004274), valamint az átlagos D-vitaminszint és a COVID19-betegség okozta egymillió főre vetített mortalitás között (1. ábra) (átlag: 5,963936, szórás 15,13207, t-érték = 12,29871; p-érték <0,00001) (1. táblázat).

Megbeszélés

Elismerjük, hogy ennek a keresztmetszeti elemzésnek vannak korlátai. Az országonkénti esetszámot befolyásolja az elvégzett tesztek száma. Úgy gondoljuk, hogy a D-vitamin potenciális védő szerepének bemutatására a mortalitás megfelelőbb kimeneteli változó.

A Seneca-tanulmányban az átlagos szérum D-vitaminszintre idős emberekben 26 nmol/l-t mértek Spanyolországban, 28 nmol/l-t Olaszországban és 45 nmol/l-t az északi országokban [3]. Az számít súlyos D-vitaminhiánynak, ha a szérum 25(OH)D szintje alacsonyabb mint 30 nmol/l [3]. Svájcban az ápolási intézményekben 23 nmol/l átlagos D-vitaminszintet mértek, Olaszországban a 70 évesnél idősebb nők 76%-ánál ez az érték 30 nmol/l alatt volt [3]. Ezekben az országokban sok a COVID19-beteg, és az SARS-CoV-2-fertőzés esetében az idősebbeknél a legnagyobb a morbiditási és mortalitási kockázat.

Martineau AR és mtsai metaanalízissel arra a következtetésre jutottak, hogy a D-vitaminpótlás biztonságos és védő hatású akut légzőszervi fertőzések ellen. Leírták, hogy a D-vitamin pótlása azoknál a betegeknél jelentette a legnagyobb előnyt, akiknél súlyos D-vitaminhiány állt fenn [5].

Összefoglalva, szignifikáns összefüggést találtunk a D-vitaminszint és a COVID19-esetek száma, főleg a fertőzés okozta halálozás között. A COVID19 esetében a legsebezhetőbb népességcsoport szintén az, amelyik egyben a leginkább D-vitaminhiányos.

A D-vitaminról már kimutatták, hogy védő szerepe van az akut légzőszervi fertőzésekkel szemben, és használata biztonságosnak bizonyult. Úgy gondoljuk, hogy a D-vitaminpótlás hatásos lehet a SARS-CoV-2-fertőzés elleni védekezésben.

Nyilatkozatok

Etikai nyilatkozat

Ez a tanulmány megfelel az etikai előírásoknak. Petre Cristian Ilie, Simina Stefanescu és Lee Smith esetében nincs összeférhetetlenség. Nem vettek igénybe finanszírozási forrást. A kutatási tervet figyelembe véve nem volt szükség beleegyező nyilatkozatra.

Irodalomjegyzék

  1. Kuka K, Imai Y, Penninger JM.  Angiotensin-converting enzyme 2 in lung diseases. 2006 Jun;6(3):271-6. Epub 2006 Apr 3, available from: < 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471489206000579?via%3Dihub> [Accessed 20 March 2020]
  2. Cui C, Xu P, Li G, et al. Vitamin D receptor activation regulates microglia polarization and oxidative stress in spontaneously hypertensive rats and angiotensin II-exposed microglial cells: Role of renin-angiotensin system. Redox Biol. 2019;26:101295. doi:10.1016/j.redox.2019.101295
  3. Lips, P., Cashman, K., Lamberg-Allardt, C., Bischoff-Ferrari, H., Obermayer-Pietsch, B., Bianchi, M., Stepan, J., El-Hajj Fuleihan, G., and Bouillon, R. (2019). Current vitamin D status in European and Middle East countries and strategies to prevent vitamin D deficiency: a position statement of the European Calcified Tissue Society. European Journal of Endocrinology 180, 4, P23-P54, available from: <https://doi.org/10.1530/EJE-18-0736> [Accessed 21 March 2020]
  4.  https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries. Accessed 20th March 17.1
  5. Martineau Adrian R, JolliffeDavid A,Hooper Richard L, Greenberg Lauren, Aloia John F, Bergman Peter et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data BMJ 2017; 356 :i6583
d-vitamin

További információk a terápiás kezelésekről itt.