Eredeti cikk dátuma:
Eredeti cikk címe:
Eredeti cikk szerzői: Liana Zucco1, 2, Nadav Levy1,2, Desire Ketchandji3, Mike Aziz3, Satya Krishna Ramachandran1
Eredeti cikk elérhetősége:
Eredeti cikk státusza:
Fordító(k): Láng Annie
Lektor(ok): dr. Lipták Orsolya
Nyelvi lektor(ok):
Szerkesztő(k): Szemők Ildikó

Figyelem! Az oldalon megjelenő cikkek esetenként politikai jellegű megnyilvánulásokat is tartalmazhatnak. Ezek nem tekinthetők a fordítócsoport politikai állásfoglalásának, kizárólag az eredeti cikk írójának véleményét tükrözik. Fordítócsoportunk szigorúan politikamentes, a cikkekben esetlegesen fellelhető politikai tartalommal kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállal, diskurzust, vitát, bizonyítást vagy cáfolatot nem tesz közzé.

Az oldalon található információk nem helyettesítik a szakemberrel történő személyes konzultációt és kivizsgálást, ezért kérjük, minden esetben forduljon szakorvoshoz! 

A légútbiztosítási ajánlás COVID19 betegek esetében.

Általános információk

Az Ön személyes védelme az elsődleges. Minden ellátó számára hozzáférhetővé kell tenni az egyéni védőeszközöket, hogy biztosíthassuk cseppfertőzés/kontakt terjedés kivédésére az izolációs óvintézkedéseket. Az ellátó személyzet, ill. a különböző ellátó szervezetek feladataihoz hozzátartozik, hogy áttekintsék az egyéni védőfelszerelés fel- és levételét szabályozó eljárásrendeket. Fokozott figyelem szükséges a megfertőződés elkerülésére. 

Bizonyított vagy gyanított 2019-nCoV fertőzött betegek esetén

o Ne szállítsuk előkészítő vagy posztoperatív ellátó osztályra.

o Ezen betegek ellátása egy erre kijelölt műtőben történjen, az ajtókon megfelelő jelzések szükségesek, hogy minimalizáljuk az egészségügyi személyzet megfertőződését.

o A betegek ébredési folyamata az erre kijelölt műtőben történjen, ill. az intenzív osztály egyik negatív nyomású helyiségébe történhet átszállítás. Biztosítani kell olyan, jó minőségű hő- és páracserélő szűrők (HMEF) alkalmazását az endotracheális tubus (ETT) és a rezervoár zsák között, amelyek a 0,3 micron nagyságú vagy annál nagyobb, levegőben megtalálható részecskék 99,97%-át kiszűrik, így szállítás esetén elkerülhető a környezet levegőjének megfertőzése.

Tervezzen előre

o Hagyjon időt arra, hogy a személyzet minden tagja felvegye az egyéni védőfelszerelést és megtegye a szükséges izolációs óvíntézkedéseket.

o A korai intubálás mérlegelése szükséges, hogy elkerülhető legyen a crash intubáció, amely során az egyéni védőfelszerelés biztonságos felvétele nem lehetséges.

Légútbiztosítás alatt

o Vegye fel az eldobható orvosi védőmaszkot, védőszemüveget, lábzsákot, köpenyt és gumikesztyűt. Mérlegelje a dupla (belső és külső) gumikesztyű használatát (dupla kesztyű technika).

o Az anesztézia bevezetése előtt a standard ASA monitorozás szükséges.

o A használt védőmaszk legalább N95 típusú legyen. A rásegítéssel működő légzésvédők (PAPR eszközök) kiemelkedő biztonságot nyújthatnak fertőzött betegek légútbiztosítása során.

 Feladatok kiosztása:

o Amennyiben lehetséges az elérhető legtapasztaltabb aneszteziológus kollégákat jelölje ki az intubációs feladatokra. Ne a tapasztalatlan kollégák végezzék az intubációt. 

 Kerülje

o Hacsak nem kifejezetten indokolt, kerülje az éber fiberoptikus intubációt. A lebontott helyi érzéstelenítő hatására a levegőbe porlasztott vírus kerülhet.

Felkészülés

Preoxigenizáció 5 percig 100% FiO2-vel.

RSI (Rapid Sequence Induction) kivitelezése javasolt, a beteg kézi lélegeztetésének és ezáltal a légutakban megtalálható vírusok esetleges levegőbe kerülésének kivédésére.

Mérlegelje a video-laryngoszkóp szükségességét.

RSI

A beteg klinikai állapotának függvényében szükséges lehet az RSI módosítása. Ha kézi lélegeztetés szükséges, törekedjen kis respirációs térfogatok (Tidal Volume) alkalmazására.

Használat

Biztosítani kell olyan jó minőségű hő- és páracserélő szűrők (HMEF) alkalmazását az arcmaszk és a légzőkör között vagy az arcmaszk és a rezervoár zsák között, amelyek a 0,3 micron nagyságú vagy az annál nagyobb, levegőben megtalálható részecskék 99,97%-át kiszűrik.

Egyéb rendelkezések

Intubációt követően azonnal burkolja be a laringoszkópot (dupla kesztyű technika).

Minden felhasznált légúti eszközt dupla zárható műanyag tasakba kell helyezni. Ezt követően az eszköz dekontaminálása és fertőtlenítése szükséges.

Ne feledje

A védőfelszerelés eltávolítása után, továbbra se érjen az arcához, hajához míg kezet nem mosott.

Adapted from: Kamming D,Gardam M,Chung F.I. Anaesthesia and SARS.BrJ Anaesth2003;90:715-18

Egy oldalas, nyomtatható méretű infografika aneszteziológusoknak itt.

légútbiztosítási ajánlás