https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=ult&pag=dis&itemID=128460

A mellkasi ultrahangvizsgálat ígéretes lehet COVID-19 infekcióban szenvedő betegek monitorozásában – az Intensive Care Medicine című folyóiratban, március 12-én, megjelent publikáció szerint. A kutatók több, mint egy tucat koronavírus fertőzésben szenvedő kínai beteget vizsgáltak mellkasi ultrahang technikával. 

Jelenleg COVID-19 fertőzésben szenvedő betegek diagnosztikájára és követésére CT vizsgálat a választandó modalitás, magas szenzitivitása miatt. Azonban a vizsgálat kivitelezése hypoxaemiás, haemodinamikailag instabil beteg esetében nehézségekbe ütközik, valamint a vírus terjedéséhez is hozzájárulhat a zárt környezet. 

A tanulmányban a kutatók azt ismertetik, hogy a tüdő ultrahangvizsgálata képes áthidalni a CT vizsgálat korlátai. Az UH akár kedvezőbb választás is lehet azon kritikus állapotú betegek számára, akik mozgatása nehezen kivitelezhető. 

„Tapasztalatokból kiindulva úgy véljük, hogy a tüdő UH vizsgálata nagy jelentőséggel bír COVID-19 fertőzött, légzési szövődménnyel rendelkező betegek kezelésében, mivel biztonságos, ismételhető, nem alkalmaz ionizáló sugárzást, olcsó és a helyszínen elvégezhető“- írták a szerzők. 

A tüdő UH vizsgálata COVID-19 fertőzött beteg estében

Peng és kollégái 20 fertőzött betegen végeztek mellkasi UH vizsgálatot, melyhez egy 12 zónás vizsgálati módszert alkalmaztak, mellyel a következő öt jellemző képet találták: 

1. Pleurális megvastagodás és egyenetlenség

2. Változó B-vonal mintázat, mely lehet fokális, multifokális és összefolyó

3. Különféle konszolidációs mintázat, mint kis multifokális, nem translobalis és translobalis helyenként mobilis levegő bronchogramokkal

4. Gyógyulási szakban megjelenő A vonalak

5. Ritkán pleurális folyadék.

„A megfigyelt mintázatok egy folyamatként követhetőek, kiindulva egy enyhe alveolaris interstitialis mintázatból, majd ezt követte a súlyos kétoldali instesititlais mintázat, végül tüdő konszolidáció“ – írták a szerzők. 

A COVID-19 fertőzés korai szakaszában a betegeknél fokális B-vonal mintázatot lehetett megfigyelni, melyet alveolaris interstitialis szinndróma követett a betegség progressziójával. Kritikus állapotú betegeknél az UH vizsgálat A vonal mintázatot mutatott a felépülés során. 

Tüdőfibrózisos betegeknél pleurális vonal megvastagodás és egyenetlen B-vonal mintázat volt látható. 

„ A tüdő UH vizsgálat során látottak a betegség stádiumaival, a tüdő károsodás súlyosságával és a társbetegségekkel függött össze“ – írták a szerzők. – „Az intesticiális szindróma és az alveoláris konszolidáció változó aránya adja az uralkodó mintázatot, melyek mértéke korrelál a tüdő sérülés súlyosságával“

Peng és munkatársainak megfigyelése tükrözi egy korábban publikált tanulmány eredményeit (https://www.ssrn.com/index.cfm/en/): Yi Huang és munkatársai szintén 20 fertőzött beteget vizsgáltak, hasonló, 12 zónás ultrahang technikával. Ezen tanulmányban magasabb arányban találtak B-vonal mintázatot az érintett területeken, beleértve fuzionált B vonalakat, valamint a plurális vonalakat, melyek szakaszosan, megszakítva vagy érdesen jelentek meg. 

Jobb, mint a CT?

Mindkét tanulmány UH eredményei jól illeszkednek a mellkas CT vizsgálatok eredményeihez. Például Pent és munkatársainak tanulmányában az UH vizsgálattal látott, megvastagodott pleurális vonal CT vizsgálattal megvastagodott pleurát igazolt. Továbbá tüdőinfiltrátum árnyéka CT-n kapcsolatot mutatott az összefolyó B-vonal mintázattal az UH vizsgálatok esetén. 

Hasonlóképpen, Huang és munkatársainak tanulmányában egy betegük CT vizsgálatán tejüveg homály és levegő bronchogram került leírásra subpleuralisan. Ugyanezen beteg UH vizsgálata során egyenetlen pleurális vonal és B-vonal mintázat volt megfigyelhető. 

Bár mindkét tanulmány egyetért azzal, hogy a tüdő UH vizsgálata COVID-19 fertőzött betegek esetében számos előnnyel jár a CT vizsgálathoz képest, megjegyezték, hogy az ultrahangot nem szabad az egyetlen képalkotó módszerként használni. Például továbbra is szükséges CT vizsgálat azon betegeknél, akik esetében a pneumonia nem éri el a mellkasfalat. 

„Vizsgálatunk kimutatta, hogy az ultrahang tipikus manifesztációkat mutathat, és bizonyos előnyei vannak a CT vizsgálathoz képest nem kritikus állapotú COVID-19 fertőzött betegek klinikai diagnózisában és kezelésében, de nem helyettesíti a CT vizsgálatot“ – írták Huang és munkatársai. „Az ultrahang kiegészítő módszerként használható“

További információ